Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Festival Jeden svět letos již poosmé

PRAHA – Organizace Člověk v tísni již poosmé pořádá festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Stejně jako minulé ročníky, i tento zaštítil Václav Havel, nově také ministr kultury Vítězslav Jandák a primátoři a starostové festivalových měst. Přehlídka začne 1. března v Praze, potom se přesune například do Brna, Plzně a Ostravy.

„Film je velice účinným médiem a právě Jeden svět má výrazný potenciál komunikovat s českou veřejností o tom, co se děje ve světě či jakým zásadním výzvám čelí mezinárodní společnost,“ řekl zakladatel festivalu Igor Blaževič. „Jeden svět není pouze svědectvím o lidském utrpení. Je také poselstvím o síle sounáležitosti a o vůli vzepřít se násilí a bezpráví, je posilou lidské důstojnosti, víry a naděje,“ řekl o festivalu Václav Havel. Během devíti dnů se představí sto deset dokumentů z celého světa.
O přízeň mezinárodních porot složených z filmařů a bojovníků za lidská práva se utkají některé snímky v hlavní soutěži, v kategorii krátkých filmů a v kategorii Máte právo vědět. Ostatní dokumenty jsou rozděleny do několika tematických sekcí, například Muslimové v Evropě: kulturní dialog.
Jednou z festivalových novinek je sekce Hudba v lidských právech, spojená s doprovodných hudebním programem. „Uvědomujeme si jak pochmurné a bolestné mohou být dokumenty Jednoho světa, a proto jsme se rozhodli letošní program odlehčit sekcí s filmy, v nichž hudba a jiné druhy umění slouží k vyjádření postojů či úniku před útlakem,“ uvedli pořadatelé. Přehlídka je doplněna o diskuze s tvůrci snímků, workshopy, semináře a výstavy.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál