Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyberme zástupce do poradních orgánů

Termín pro konání parlamentních voleb je již stanoven a volební kampaň politických stran začíná nabírat na obrátkách. Skončením volebního období také zanikne mandát členů poradních orgánů vlády včetně Rady pro záležitosti romské komunity. Podle členů Grémia romských regionálních představitelů by se kandidáti do Rady měli začít vybírat již teď. Jeho tajemník Josef Duna k tomu říká: „Dosavadní praxe při výběru členů Rady pro záležitosti romské komunity se neosvědčila, je třeba provést výběr zástupců do poradních orgánů vlády tak, aby se do toho mohla zapojit široká romská veřejnost. Je to demokratická forma, umožňující Romům účast na řešení jejich záležitostí a potřeb. Žádná politická strana, která má šanci dostat se do Parlamentu, se záležitostmi Romů ve svých politických programech nezabývá a lze předpokládat, že v nadcházejícím volebním období se do Parlamentu opět nedostane žádný náš zástupce.“

Je tedy důležité, aby si Romové zvolili své zástupce do poradního orgánu vlády. Není to sice neúčinnější forma, ale jiná není k dispozici. Proto Grémium vyzývá Romy, aby se zapojili do výběru svých zástupců v Radě pro záležitosti romské komunity již teď. Romské organizace by měly tuto záležitost pojmout jako účast ve volbách či referendu. Nabídnout romské veřejnosti své kandidáty a ucházet se o podporu ostatních Romů by mělo být zájmem každé organizace, která ve svém poslání deklaruje zájem o řešení problémů Romů a chce je reprezentovat ve společenské, kulturní či politické oblasti.
Tento přístup je jistě zajímavý, ale z dosavadní praxe víme, že zájem Romů o volby je minimální, romským organizacím příliš nedůvěřují stejně jako politickým stranám. Otázka je, jak se k případným výsledkům voleb či referenda v romských komunitách postaví oficiální místa. Budou výsledky respektovat, budou se jimi řídit při rozhodování o složení poradního orgánu vlády, který se zabývá řešením „romské problematiky“? Nicméně jedná se o významný podnět, který může pozitivně ovlivnit mnoho složitých otázek souvisejících s velice citlivou problematikou o účasti Romů na řešení svých záležitostí a potřeb.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál