Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Z jednání výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travelerů

Štrasburk – První zasedání Výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travelerů (ERTF) 18. února mělo na programu především organizační a koncepční záležitosti. Hlavním bodem programu bylo stanovení komisí pro konkrétní oblasti problémů v každodenním životě romské populace.

Ondřej Giňa, delegát z ČR, vyslovil přesvědčení, že je nezbytné usilovat o celkovou reformu řešení problémů romské populace v Evropě. Od roku 1990 se podle něj postavení Romů (zejména v postkomunistických zemích) zhoršuje navzdory tomu, že evropské instituce investovaly do různých proromských programů nejen značné finanční prostředky, ale vyjádřily také jasná politická stanoviska. Nyní, kdy ještě stále probíhá reforma evropských struktur a proces evropské integrace není ukončen, má ERTF šanci dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů romské populace v evropském kontextu.
Výkonný výbor na tomto zasedání také rozhodl o vytvoření komisí pro lidská práva a práva národnostních menšin, sociálněekonomické záležitosti, výkon práva a bezpečnost, vzdělání a kulturu. Zvláštní pozornost bude věnována bydlení a lidským sídlům, rasismu a diskriminaci. Pro mimořádné situace (například v Kosovu) budou zřízeny Ad hoc komise. V další části jednání se diskutovala strategie komunikace a poskytování informací o činnosti ERTF a jeho orgánů. Připravuje se webová stránka ERTF a vydávání informačních materiálů, vytvoří se komunikační kanály prostřednictvím romských médií a především se počítá s osobními jednáními mezi představiteli organizací, institucí a zástupci veřejnosti.
Pro Romy v ČR bude důležité, aby se členské i nečlenské organizace ERTF zapojily do práce komisí a využily možností ke spolupráci se zahraničními organizacemi. V tomto směru chce být ERTF mnohem aktivnější než ostatní mezinárodní romské organizace, protože si jeho představitelé jasně uvědomují, že bez široké účasti romské veřejnosti se stanovené úkoly řešit nedají.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál