Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komplexní řešení

PRAHA – Premiér Vladimír Špidla vyzval Romy, aby neodcházeli pryč z ČR. Není sice prvním politikem, který tak učinil, ale to význam jeho slov nesnižuje. Když tak udělal Pavel Bratinka, byl ministrem přímo odpovědným za řešení romské problematiky. Teď se k odpovědnosti za řešení tíživé situace Romů přihlásil nejvyšší představitel výkonné moci.

Špidlova výzva je reakcí na letošní vlnu odchodu Romů zejména do Velké Británie. Od května do července jich tam požádalo o azyl 1800, což je třikrát víc než loni za stejnou dobu.
K řešení problematické situace Romů se přihlásila rovněž vláda jako celek. Ve svém prohlášení označila ochranu práv národnostních menšin za nedílnou součást ochrany základních lidských práv. Mj. uvádí, že „bude pokračovat v dosavadních opatřeních, vyplývajících z přijaté koncepce romské integrace: podporovat specifické programy v oblasti vzdělávání, jako jsou rozšiřování sítě asistentů a přípravných ročníků či podpora romských studentů, a v oblasti sociálních věcí dále rozvíjet program terénní sociální práce. Koncepce romské integrace bude rozpracována i pro další oblasti, jako jsou přístup k výdělečné činnosti a bydlení“. Kabinet se také zavázal, že bude „rozhodně a důsledně vystupovat proti xenofobii, kulturní a sociální netoleranci a jakýmkoli rasistickým projevům. Bude dbát na to, aby státní orgány postupovaly důsledně v represi vůči pachatelům rasově motivovaných trestných činů“.
Na druhé straně chce vláda omezit romskou emigraci restrikcemi. Na základě návrhu Rady vlády pro záležitosti romské komunity chce omezit zpětné vyplácení sociálních dávek. „Budeme striktně vyžadovat doklady o příjmu, proč si dotyčný nemohl dávky vybírat průběžně a teď je vyžaduje zpětně,“ naznačila možnou cestu náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Běla Hejná.
Vláda chce také důrazně zasáhnout proti lichvě, která sužuje zejména nejchudší Romy. Mnohé přivede lichva do takových dluhů, že svoji zoufalou situaci řeší odchodem ze země. Ministr vnitra Stanislav Gross dostal za úkol vytvořit speciální pracovní tým pro potírání lichvy uvnitř romské komunity.
Na romské projekty vláda vyčlení ze státního rozpočtu třicet milionů korun. Tým ministryně školství Petry Buzkové má vypracovat analýzu přístupu pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků k romské menšině, posoudit působení romských pedagogických asistentů. Zatím ještě mnoho škol možnosti mít romského asistenta nevyužívá. Úřad ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha má provést a předložit analýzu fungování systému sociálních dávek ve vztahu k občanům České republiky, kteří žádají v zahraničí o azyl a ve vztahu ke zneužívání sociálních dávek lichvářskými praktikami. Do konce srpna má předložit zprávu o opatřeních na podporu zaměstnanosti obtížně umístitelných skupin na trhu práce se zřetelem na romskou komunitu. A do národního akčního plánu zaměstnanosti na příští rok má zapracovat systém opatření, směřující ke zvýšení zaměstnanosti Romů.
Roman Růžička

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál