Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Amari phenije

(Mileně Hubschmannové) - Jan Horváth

O manuš, kana ul'ol, rovel,
e daj the o dad lošanen.
Barararen les šukar,
pativales, avka sar kampel.
Tu, amari phenije Milen,
tu tiž amence sikhadžal,
Pre savo drom te džas.

Savi gil'i te gil'avas,
amari romaňi čhib
te gul'aras.
Tiri buti, tiro dživipen,
tiri cali zor sinal amare
Niposke, le Romenge. Phirdžal them themestar,
Romano dživipen sikhl'il'lal.

Sar te dživel, sar jekh
avre rado ter dikhel.
Tu Milen, salas amaro
vydus pre kada šilalo,
šitino avetos.
Tu amence sikhadžal
o drom, amen pre ada drom džas the dživas.

„Vakeren romanes,
na gadžikanes, ma ladžan pes vaše duma romaňi.“

Ola tire lava sar brišind andre bari truš, sar balvan andro baro keradžipen.

Sal pašo amaro somnakuno Devloro, u amen dživas
u tuke sol'acharas:

„Amara gul'a čhibaha
vakeraha, romanes
duma daha.
Amaro romipen bararaha, šukar romane gil'a gil'avaha.
U pre tute, amari
bari romaňi phenije
the dajori šoha
napobisteraha.


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál