Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   citáty slavných

Boj proti zlu, které je v člověku, nemáme vést tak, že bychom soudili druhé, ale máme soudit sami sebe. Zápas se sebou samým a pravdivost vůči sobě samému jsou prostředky, kterými působíme na druhé. Beze slova je vtahujeme do boje za hlubokou duchovní sebezáchovu vyrůstající z úcty k vlastnímu životu. Síla není halasná. Je prostě zde a působí. Pravá etika začíná tam, kde se přestávají užívat slova.
Albert Schweitzer
Etika úcty k životu

Německý protestantský teolog, misionář, filozof, etik, varhanní virtuos a lékař, se narodil v rodině faráře dne 14. ledna 1875 v Kaysersbergu v Horním Alsasku, které dnes patří k Francii. Po maturitě v roce 1893 vystudoval teologii a filozofii na univerzitě ve Štrasburku. V roce 1913 získal doktorát z medicíny a se svou manželkou H. Bresslauovou odjel do Afriky. V Lambaréné (dnešní Gabon) z vlastních prostředků založil a po celý zbytek života řídil nemocnici pro místní obyvatele, která byla schopna pojmout několik tisíc pacientů. Cítil totiž, že musí odčinit část toho, co Evropa v Africe napáchala během kolonialismu. Nemocnici financoval z darů a peněz vydělávaných na koncertech, na nichž interpretoval varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha. Během pobytu v Lambaréné i v kratších či delších pauzách v Evropě napsal mnoho publikací filozofických, teologických, humanistických i o svém životě v Africe (Lidé v pralese) a pořádal varhanní koncerty.
Ve svém nejvýznamnějším filozofickém díle, jež vzniklo v době první světové války, kdy byl otřesen hrůzami způsobenými tzv. civilizovanou společností, popsal úpadek kulturních hodnot ve světě a formuloval svoji filozofii úcty k životu ve všech jeho formách, která má eticky cítícího člověka vést k tomu, aby se choval co možná nejšetrněji ke všem živočichům i rostlinám.
Albert Schweitzer je nositelem Nobelovy ceny za mír z roku 1952.
Asi nejlépe vyjadřuje svůj postoj k životu svými vlastními slovy: Cos komu učinil dobrého, to zůstává.
Tento významný myslitel a humanista zemřel dne 4. září 1965 v Lambaréné.

Zdroj: Wikipedia; Wondrák, Eduard: Portréty – Albert Schweitzer. Nakladatelství Orbis,
Praha 1968

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál