Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Emigrace Romů z ČR

Dne 1. srpna proběhlo další zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Hlavním bodem programu bylo projednání enormně se množících případů emigrace Romů z ČR do Velké Británie. Tentokrát jsou to Romové z Ostravy, kteří houfně utíkají. Využívají při tom autobusů a transferu přes kanál, čímž unikají do značné míry pozornosti britských úředníků na letišti v Ruzyni.

Jednání se účastnili dva místopředsedové vlády: Pavel Rychetský a Petr Mareš. Pavel Rychetský jako předávající a Petr Mareš jako přebírající předsednictví Rady.
Jako jedno z opatření, zřejmě již dopředu dohodnuté, bylo prohlášení premiéra Špidly k Romům, aby neutíkali a snažili se řešit problémy zde. Objevilo se ještě téhož dne ve všech médiích. Na zasedání ovšem dosti hlasitě zaznělo, že útěky Romů jsou důsledkem mnohočetné a nezpochybňované diskriminace Romů a že by tedy premiér Špidla měl spíše oslovit celou společnost, než Romy samotné. Vláda byla vyzvána, aby se v tomto smyslu vyjádřila, totiž: zda útěky Romů dělají ostudu společnosti, nebo by se měla stydět společnost? Zdá se, že odpověď vlády na tuto otázku může ukázat, jak dalece je upřímná a silná, aby takové prohlášení unesla.
Ovšemže byla přijata i konkrétní opatření, o nich na jiném místě.
Karel Oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál