Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zahajuje

Romská debatní liga

Se zajímavou iniciativou přichází mezinárodní Asociace vzdělávání debatou IDEA. Česká republika je první středoevropskou zemí, ve které podporuje vznik „debatních“ soutěží pro děti a mládež, tzv. Romskou debatní ligu.

Základní myšlenkou debatování je, že všichni a každý den argumentujeme – chceme ostatní přesvědčit o své pravdě, chceme, aby ostatní měnili své postoje, oponujeme názorům, se kterými nesouhlasíme. Někdo dokáže argumentovat lépe, jiný hůře. Tuto dovednost však potřebují všichni. A debatování je způsobem, jak si tuto dovednost zábavnou cestou osvojit.
Romská debatní liga je určena pro děti a mládež od 13 do 19 let, soutěží v ní tříčlenná družstva. Asociace IDEA je připravena podporovat debatování jako další činnost stávajících nízkoprahových center, klubů mládeže či školních klubů, napomůže i založení nových debatních klubů.
Kordinátorem projektu v ČR je René Brinda. tel. 776 830 370, email: RoDeLi@iol.cz, který rád podá další informace a pomůže zapojit se do programu.

Internetové stránky: http://adk.debating.net

René Brynda

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál