Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové ve Štrasburku neuspěli

PAŘÍŽ/OSTRAVA – Česká republika 7. února před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku vyhrála spor se skupinou mladých Romů, kteří si stěžovali na diskriminaci při vzdělávání. Soud šesti hlasy proti jednomu rozhodl, že v jejich případě nebyla porušena evropská úmluva o lidských právech a protokol k ní v článcích, které se týkají diskriminace a práva na vzdělání.

Případ se týkal osmnácti mladých Romů z Ostravska, kteří byli v letech 1996–1999 umístěni do zvláštních škol. Jejich právní zástupci žádali přezkoumání tohoto rozhodnutí s poukazem na to, že příslušné testy nebyly věrohodné a že rodiče dětí nebyli dostatečně informováni o důsledcích svého souhlasu s tímto krokem. Školský úřad v Ostravě žádost odmítl a neúspěšná byla i stížnost k ústavnímu soudu na údajnou faktickou diskriminaci.
Ve stížnosti podané v roce 2000 poukazovali její autoři na údajné porušení evropské úmluvy v článcích, které se týkají zákazu ponižujícího zacházení, zákazu diskriminace, práva na vzdělání a práva na spravedlivý proces. Uváděli, že s romskými žáky se zachází jinak, že „z rasově neutrálního hlediska“ nelze vysvětlit vysoký podíl romských dětí ve zvláštních školách a že diskriminaci Romů v ČR potvrzují i některé mezinárodní organizace.
Zástupce české vlády u soudu poukázal, že stěžovatelé nepodali žádný důkaz, že by přístup úřadů k nim byl motivován jejich rasovou příslušností. Uvedl také, že zvláštní školy nikdy nebyly pojímány jako školy výlučně pro romské děti, a odmítl tvrzení, že by vláda nepodnikala kroky proti rasové nenávisti.
Berta Červeňáková, jejíž dcera přešla ze základní školy na zvláštní, je rozsudkem zklamaná. „Žalobu jsem podávala proto, aby mohla jednou v životě dostat lepší vzdělání.“ Dodala, že když podepsala přestup vůbec netušila, že např. nebude moci studovat maturitní obor. Její 17letá dcera nyní opět navštěvuje klasickou základní školu, ale kvůli opakování ročníku a přestupům je teprve v osmé třídě.
Rozsudkem je zklamán také Kumar Vishwanathan: „Soud nechápe, že ty zvláštní školy nebyly zařízeny proto, aby podpořily a probudily schopnosti těchto dětí.“

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál