Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Přečetli jsme v bohumínském Oku

Volby jsou svobodné

Podle článku místopředsedy ODS z minulého čísla Oka a z vystoupení zástupce KDU-ČSL na zastupitelstvu města lze soudit, že ODS a KDU-ČSL nesouhlasí s postupem města ve věci hotelového domu. Zástupce ODS považuje kauzu za ostudu pro celý Bohumín a každého občana bez výjimky. To je dobré vědět.

Věc je pochopitelně mediálně přitažlivá a skutečně naše město zviditelnila. Při vší úctě k názorům zmíněného článku ODS jsem se však všude setkal s jednoznačně kladnými odezvami a nemyslím si, že je zač se stydět. Proč se stydět za to, že zastupitelstvo schválilo koupi chátrajícího domu a jeho přebudování na nové byty? Proč se stydět za to, že už jsme neměli dostatek trpělivosti s neustálým hlukem, s nepořádkem a haldami odpadků? Proč se stydět za maximálně sociální přístup k těm, kteří si to zaslouží, ale zároveň tvrdý postup vůči těm, kteří porušují předpisy, zákony a společenské normy chování? Proč se stydět za zvolený postup, který je v souladu se zákony?
Kdybychom se řídili návrhy zmíněných zástupců ODS a KDU, tak je hotelový dům dodnes plný, patří ŽDB, nepracovali bychom na projektové dokumentaci, nemohli bychom jednat o cizím objektu s vysokými školami a ani žádat o dotace. Právě to bych považoval za ostudu! Takovéto alibistické přístupy ČSSD nevolí.
(...) Ale my to vydržíme a zejména tehdy, když budeme cítit u občanů oporu. Když uvidíme, že naše snaha o to, aby v rámci zákonných možností byl Bohumín městem, kde slušným lidem, dodržujícím zákony, stojí zato žít a ti, kteří zákony nectí, se mu obloukem vyhýbají.
Pro tuto vizi se snažíme dělat maximum. Ano, je to již 11 let, co dostáváme důvěru občanů. Ano, může to být dlouho a jednou nás ODS nebo jiná strana jistě vystřídá. Ano, věřím, že dnešní ODS v Bohumíně již není ta, která devastovala město před rokem 1994. Také proto se v zastupitelstvu snažíme po celou dobu pro naše návrhy získávat výraznou většinu zástupců všech politických stran, protože zastáváme názor, že ve městě je politika až na druhém místě. Na prvním musí být rozvoj města, zlepšování života našich lidí a budoucnost Bohumína.
Za ty roky už občané vědí, co od nás mohou čekat. A bude opravdu jen na nich, co v příštích komunálních volbách zvolí. Zda osvědčenou jistotu nebo nejistý experiment.

Petr VÍCHA
městská organizace ČSSD
starosta Bohumína

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál