Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové z Jablonce nad Nisou se přou s městem o svoji poradkyni

Redakce Romano hangos dostala koncem listopadu dopis, v jehož úvodu byla otázka: Proč město Jablonec nad Nisou trvá na romské poradkyni, když ji Romové nechtějí? Podepsali se pod něj Josef Bikár, Miroslav Pešta, Veronika Miková a Aladár Ferenc. Jejich text v plném znění otiskujeme společně se stanoviskem Tomáše Macka, ředitele odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jablonci nad Nisou, jehož jsme požádali o vyjádření.

Někteří Romové jsou proti
Již opravdu zůstává Romům v Jablonci rozum stát nad tím, jak pan Macek, ředitel sociálního odboru, a někteří zastupitelé Jablonecka trvají na tom, že romská poradkyně koná dobře, že všechny její úkony jsou v pořádku, ale nezajímá je názor jabloneckých Romů.Všechno, co se týče stížností, podpisů 446 Romů i videodokumentu, tak tohle všechno některé členy zastupitelstva nezajímá. A pokud se zabývali stížnostmi, tak všem stěžovatelům odepsali: „Konstatujeme, že nebylo pani Cínové prokázáno porušení pracovní kázně.“
Dále v těchto stížnostech prý nenašli objektivitu. Je jasné, že v takovém prověřování stížností, v jakém to prováděli, nebylo ani možné najít objektivitu, protože pracovníci úřadu k tomu určení navštívili pouze část stěžovatelů, a to pouze v Zeleném údolí v objektech 146 a 148. Romští stěžovatelé však bydlí také v městské části a u těchto rodin nikdo nezjišťoval vůbec nic. A tito Romové se oprávněně ptají, jak je možné, že je nikdo nekontaktoval, ale v odpovědi na jejich stížnost si rozhodli úředníci k tomu určení sami.
Ztrácí to absolutně logiku. Jestliže taková masa lidí si nepřeje, aby nadále setrvávala romská poradkyně Anna Cínová ve své funkci, potom by zastupitelstvo města určitě mělo vyslyšet hlasy a nesouhlas takového velkého množství Romů. Romové v Jablonci Annu Cínovou nechtějí a nechtějí ani romské terénní pracovníky z rodiny Cínových. Romové nejenom v Jablonci nechtějí a nepotřebují, aby jim řídili, nařizovali jiní Romové, jak mají žít. Romové nepotřebuji mít nad sebou romské kápo.Vždyť Romové ani majorita nežijeme ve druhé světové válce, kde „kápové“ rozkazovali spoluvězňům v koncentračních táborech. Žijeme v mírové době, kde platí zákony stejné pro všechny občany této země. Proto oprávněně odmítáme romské poradce, kteří více ubližují Romům, než aby jim pomáhali.

Reakce z městského úřadu
Funkce romské poradkyně v Jablonci nad Nisou je dána organizačním řádem města. Již tři roky na tomto místě pracuje paní Anna Cínová. Objektivní a stále kladné hodnocení její práce je odrazem výsledků v této oblasti a díky jim má MěÚ v Jablonci n. N. podrobný přehled o potřebách romského etnika a může tuto nelehkou problematiku řešit v rámci legislativy a možnostmi městského rozpočtu. Je pravda, že k rukám starosty byla doručena podpisová akce, kde se požadovalo, aby byla romská poradkyně „odvolána“. Nehledě na pracovněprávní aspekty, nešlo o jakékoliv konkrétní pojmenování toho, proč by neměla poradkyně funkci vykonávat. Následovalo 28 stížností, které byly všechny po podrobném a nezávislém prošetření shledány jako neoprávněné. Z celé této „akce“ lze vyvodit následující závěry:
1) Výkon funkce romské poradkyně je vykonáván v souladu s potřebami Romů a nejen Romů v Jablonci n. N. a k jejich prospěchu.
Příklad: Poradkyni bylo vytýkáno, že v domě, kde je ubytována velká skupina romských rodin, terénní pracovník ráno (zjištěno v 8 hodin!) budí bušením na dveře nájemníky a připomíná jim, že mají službu a musejí uklízet společné prostory. Stěžovatelé to nazývají omezováním. Vzhledem k tomu, že nájemníci nemají zvonky a mají službu, tak je zcela na místě, že terénní pracovník takto zabezpečuje pořádek ve svěřeném oblasti jako každý jiný domovník a zároveň tak připomíná, že jsou rodiče povinni poslat děti do školy. Před třemi lety byl v domě obrovský nepořádek, špína a zdraví nebezpečné prostředí, děti zanedbávaly školní docházku. Nyní je zde relativní pořádek a čisto. Poslední kontrolu prováděla komise z Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity vedená Ing. Kalábovou a konstatovala, že je v této lokalitě terénní práce vedena dobře. Ze škol máme konkrétní písemnou odezvu, že od doby, kdy je zde vykonávána terénní práce a spolupracují s romskou poradkyní, docházka dětí do škol se radikálně zlepšila.
2) Podpisová akce a stížnosti jsou iniciovány malou skupinkou jabloneckých občanů, kteří o sobě neopodstatněně prohlašují, že jsou romskými představiteli Romů v Jablonci nad Nisou.
3) Při terénní práci a výkonu funkce romské poradkyně musí MěÚ ještě jednou jasně a prokazatelně seznámit všechny dotčené občany s úkoly a možnostmi pracovníků na těchto funkcích, protože určitě nemohou například opatřit byt nebo práci.
Doufám, že vám toto moje sdělení poskytne alespoň částečnou informaci o situaci. Dalo by se napsat ještě mnoho, ale to není řešení. Důležitější je, že se každým rokem zvyšuje počet obyvatel z problémových lokalit, kteří mají práci (většinou na VVP) městem organizovanou, že se radikálně snížil počet neplatičů nájemného, a že si následně děti zvykají na skutečnost, že tátové pracují a nikdo je nevyhání z bytů a mají zabezpečenou hygienu. Bude to ještě dlouhá cesta a kdo tvrdí, že zná rychlé řešení, tak se hluboce mýlí.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál