Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nejlepší získali certifikáty

Brněnská organizace Drom pořádá již několikátý ročník dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní sociální pracovníky. Cyklus seminářů akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se zaměřuje na osoby pracující v sociálně vyloučených komunitách a jeho účelem je dodat jim kompetence pro výkon jejich povolání.

Závěrečné zkoušky prvního cyklu vzdělávání se konaly 25. listopadu. Kurzisté absolvovali písemný test zaměřený na probranou látku z bytového práva, drogových závislostí, systému státní správy a samosprávy, systému sociálního zabezpečení, úřadů práce, psychologie v pomáhající profesi, školského systému v ČR a metod terénní sociální práce. V následující ústní části řešili před tříčlennou komisí modelové situace, s nimiž se mohou jako terénní sociální pracovníci setkat. Zkoušející se zaměřili na prověření kompetencí a uplatnění zkušeností kurzistů, jejich přístup ke klientovi a celkovou orientaci v oboru.
Úspěšní absolventi získali certifikáty o absolvování prvního stupně vzdělávacího programu. Ty je opravňují k postupu do druhého cyklu; kromě osmi čtyřdenních seminářů, které rozvíjejí už známá témata, se budou zabývat například zneužíváním žen a dětí.
Program je ze zdrojů Evropských sociálních fondů a v současné době se ho účastní 24 osob.

Šimon Bauer
koordinátor vzdělávání TSP, Drom

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál