Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ANO pro Evropu

Náš titulek je názvem občanského sdružení, které se zabývá propagací členství naší země v EU a možných dopadů, které se před námi v této oblasti otevírají. Předsedkyní sdružení je PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová.

Ekonomické a sociální dopady našeho členství v EU bylo téma velmi zajímavého programu, uspořádaného 28. listopadu v pro-storách ombudsmana v Brně za účasti ekonomických expertů České spořitelny. Přinášíme alespoň několik myšlenek z tohoto sezení.
S příchodem eura do ČR je nutno eliminovat některé nevýhody způsobené jeho zavedením. To je možno učinit větší flexibilitou kapitálu a zvýšením mobility na trhu práce.
Určitě jde o program, který by mohl poskytovat i šanci pro snížení nezaměstnanosti mezi Romy. Přítomní experti potvrdili, že sociální situace a projevy předsudků jsou záležitosti, které silně poškozují ekonomiku státu. Když ne obliba romské menšiny v ČR, tedy aspoň racionální argumenty by měly přimět veřejnost k postupné změně názorů na včlenění Romů do trhu práce.
Přítomný senátor Jiří Zlatuška, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, hovořil o univerzitě jako o společenství učitelů a studentů. Nastínil budoucí a žádoucí rozvoj informačních a komunikačních technologií, v němž ČR v rámci EU může hrát významnou roli.
Posléze jsme se dověděli, že Česká spořitelna poskytuje bezplatné informace a analýzy, které se týkají projektů směřujících do EU, nabízí možnosti dotačních tiulů a spolufinancuje nadějné projekty po malé a střední podniky i pro poskytovatele služeb. To by mohly být také nevládní organizace, a to už v období před potvrzením přijetí projektu, je-li ovšem projekt financovatelný.
Seminář docela určitě naznačil naděje, které mohou být naplněny.

(K. H.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál