Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám - Bohumínská zima

V RH č. 17 četli jsme článek Ing. Karla Holomka o Bohumínu, který navazoval na předchozí články týkající se tzv. hotelového domu v Bohumíně.
Další týdny uplynuly, a uživatelé obytných buněk, dospělí i děti, jsou nuceni nadále setrvávat v prázdném a nevytápěném objektu, jinou možnost bydlení stále nemají.

Starostu Bohumína tolik rozhněvala mezinárodní přátelská návštěva u obyvatel domu 4. října, že zůstali bez tepla, ačkoliv prostory v nižších patrech užívané firmami vytápěny jsou. Starosta Bohumína Petr Vícha energicky zakročil i proti policii, která nyní zůstává stranou vůči svéráznému postupu města.
Pan starosta, který je čelným představitelem sociální demokracie, se chová jako místní diktátor a je mu jedno, že i v současných chladných měsících v nevytápěných prostorech bydlí rodiny s dětmi.
Okresní soud v Karviné obdivuhodně rychle rozhodl o žalobách města na vyklizení obyvatel hotelového domu proti rozsudkům okresního soudu byla podána odvolání, soudní řízení pokračují. Přitom stejný soud již pět týdnů nestihá rozhodnout o návrhu na nařízení výkonu předběžného opatření, které na ochranu obyvatel hotelového domu byl nucen vydat na konci letošního června, neboť hrozilo, že město Bohumín protiprávně, v rozporu s právem českým i v rozporu Evropskou úmluvou o lidských právech zneužije pravomoci proti svým občanům. Krajský soud v Ostravě potvrdil všechna předběžná opatření vydaná okresním soudem na ochranu obyvatel HD.
Je konec listopadu, nastala studená zima, lidé v nevytápěných obytným buňkách hotelového domu v Bohumíně zažívají těžké chvíle. Hoteliér Vícha je spokojen. Ostatní občané přihlížejí, jak starosta s radnicí využívá svou moc a svádí nerovný boj s několika sociálně slabými rodinami. Na bohumínské radnici je lidskost nedostatkovým zbožím, majetek je pro ně více než zdraví a život člověka.

B. Z., Bohumín

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál