Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové v rozšiřující se Evropě

V Bruselu byla uspořádána ve dnech 20. až 22. listopadu mezinárodní konference názvu použitého v titulku. Pořadatelem byla bratislavská organizace UNDP, což by se dalo z anglického názvu přeložit jako Vývojové projekty Spojených národů.

V poměrně bohaté mezinárodní účasti byla zastoupena slušně i ČR zástupci nevládních organizací Dženo – Ivan Veselý, za IRU (Romská unie) Jarka Balážová a Petra Zajdová, Karel Holomek za Společenství Romů na Moravě.
Program byl převážně věnován několika výzkumným projektům, které se týkaly romských populací na Balkáně, Slovensku a v Bulharsku. Výsledky byly zajímavé, avšak nepřekvapují, neboť potvrzují obecně známé skutečnosti. Jejich užitek spočívá ve faktografickém zjištění potřebných dat, která nelze zpochybnit a je možné z nich vycházet při návrzích na řešení. Šlo o témata chudoby, nezaměstnanosti, vzdělání a žen.
Silná skupina Romů z balkánských zemí projevila sice zdvořilý, ale naprosto rezolutní názor, že by v těchto projektech měla figurovat více romská účast v podobě managementu (řídící složky) a nikoliv jen jako účastný doprovodný prvek. Pod hladkým během jinak korektně vedeného semináře to značně skřípalo, což nemohlo bedlivému pozorovateli sledujícímu diskusi uniknout. Samozřejmě že šlo o otázku efektivního využití finančních prostředků, k nimž se právě Romové zatím příliš nemohou dostat.

(K. H.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál