Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Na výstavbě dálnice se budou podílet Romové

Předseda představenstva Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR a poradce ministra dopravy a spojů ČR Milan Polhoš (45 let) nám sdělil důležité a zajímavé informace, které jistě zaujmou také romské firmy a romské podnikatele.
Jaký užitek přináší Romům Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR?
Naším cílem je zaměstnávat Romy a zajistit zakázky romským firmám. V současné době máme možnost zaměstnat více než 200 Romů na pět až šest let. Sdružení bude podepisovat smlouvu na výstavbu dálnice D 47 s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s izraelskou firmou, která celou výstavbu financuje. Dálnice povede z Lipníka nad Bečvou přes Ostravu a Bohumín až k polským hranicím. Na tuto výstavbu vypíše sdružení výběrové řízení pro romské firmy.

Co musí splňovat, aby v tomto řízení uspěly?
Do konce září nám musí zaslat katalog o své činnosti, abychom měli přehled o jejich odbornosti. Dosud nám ho poslalo již deset firem. Izraelci kladou obrovský důraz na kvalitu provedených prací, rychlost a dodržení smluvních podmínek, proto si budeme dávat pozor, abychom předcházeli i tomu nejmenšímu klopýtnutí. Čeká na ně šest velkých českých firem, které by nás rády tzv. převálcovaly. Nad celou výstavbou budou dohlížet pracovníci ministerstva a zástupci jednotlivých firem.
Firma, s kterou navážeme kontakt, musí vytvořit pracovní místa především Romům. Pokud jde o stavební inženýry a odborné pracovníky, ti mohou být z řad majority. Romské firmy, které jsou členy našeho sdružení žádáme, aby se co nejdříve certifikovaly, aby se mohly snáze ucházet ve výběrovém řízení o zakázku. Takovýchto firem v ČR už je několik.

Zaměstnáte při výstavbě dálnice D 47 Romy ze Slovenska nebo Ukrajince?
Ne. Našim úkolem je zaměstnávat české Romy a řešit nezaměstnanost u nás doma.

Má vaše sdružení působnost po celé ČR?
Ano, sdružujeme romské firmy z celé republiky. Například v severních Čechách spolupracujeme s jistou firmou, které jsme loni zadali zakázku na výkopové práce a byli jsme oboustranně spokojeni. Umožní-li nám to objem zakázek, navážeme další spolupráci. Především se však zaměřujeme na oblast Moravy.

Navazujete spolupráci také s českými stavebními firmami?
Se šesti největšími českými stavebními společnostmi jsme se domluvili, aby každá z nich zadala Romům takové práce, které ovládají. Spousta jich ani neví, že existují romské certifikované firmy a pokud vím, tak si nás zkoušejí na menších zakázkách. Když odvedeme práci kvalitně, opatrně s námi navazují spolupráci.

Získalo již vaše sdružení nějakou zakázku od města Přerov?
Myslím si, že město mělo vůči nám určitou nedůvěru, přesto jsme se zúčastnili několika výběrových řízení a skončili jsme vždy druzí, ale i to považujeme za úspěch. Mám dojem, že řízení neproběhla podle pevně stanovených kritérií.
Po mém zvolení poradcem pro otázky národnostních menšin při ministerstvu dopravy a spojů s námi úřady začaly jednat a zvou nás do všech výběrových řízení.
České firmy mají oproti romských několikaletý náskok ve vybavení i v profesích. Romové začínají, sdružují se, vědí, o čem mluví a co chtějí. Kritéria výběrových řízení by se měla přizpůsobit i schopnostem a možnostem romských firem. Například zakázku na výkopové práce by každé město mělo zadat romské firmě, protože Romové tuto práci opravdu ovládají a v neposlední řadě by se tak začala řešit jejich nezaměstnanost v daném regionu.

Řeší město Přerov nezaměstnanost Romů?
Myslím, že se tím ani nezabývá. Za minulého režimu o práci nebyla nouze a všichni Romové pracovali a dělali to, co uměli. Demokracie s sebou přinesla mimo jiné i nezaměstnanost, která nejvíce postihla právě je. Proto by měly městské úřady počítat při zadávání veřejných zakázek s Romy a řešit jejich nezaměstnanost. To platí i pro Přerov.

Informace o výběrovém řízení na výstavbu dálnice D 47:
Sdružení romských podnikatelů a soukromníků v ČR
ul. 9. května 92, 750 02 Přerov
Tel. /fax 0641/20 46 61
e-mail: abaran.srps@quick.cz
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál