Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Boj s rasovou diskriminací tématem seminářů

Romským aktivistům, kteří se ve své práci zaměřují na boj s rasovou diskriminací, zejména co se týče rovného přístupu k vzdělávání a zaměstnanosti, jsou určeny tři semináře, které se uskuteční v lednu a únoru 2006.

V prostorách Muzea romské kultury v Brně je uspořádají Mezinárodní helsinská federace (IHF), Evropské středisko pro práva Romů (ERRC), Evropská romská informační kancelář (ERIO) a Společenství Romů na Moravě (SRNM).
V rámci prvního dvoudenního workshopu se budeme zabývat zákonodárnými procesy v České republice, existující legislativou v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, i otázkou, jakým způsobem se lidskoprávní aktivisté mohou těchto procesů účastnit a podílet se na nich. Druhé, rovněž dvoudenní školení se zaměří na zlepšení lobbistických dovedností vybraných účastníků tak, aby jim bylo umožněno lépe se zapojit do zákonodárných procesů.
Třetí třídenní workshop bude věnován dalšímu zdokonalení lobbistických dovedností vybraných účastníků a vytvoření společné strategie boje proti diskriminaci Romů v České republice.
V polovině 90. let se objevil konsensus, že Evropské společenství by mělo vyvíjet více úsilí k potlačení diskriminace. Výsledkem byl nový článek Smlouvy o Evropském společenství a dvě průlomové směrnice: o rasové rovnosti a o rovném zacházení v zaměstnání. Obě stanovily právní rámec tak, aby každá osoba žijící v EU mohla využít účinné právní ochrany před diskriminací. Směrnice o rovnosti znamenají obrovskou příležitost pro organizace občanské společnosti, které tak mohou vést kampaně a lobbovat za jejich přijetí a účinnou implementaci, a pomoci lidem, kteří se stali oběťmi diskriminace.
Zájemci o tyto semináře nechť pošlou svůj životopis a stručný motivační dopis do 7. ledna 2006 na e-mail: fremlova@email.cz nebo poštou na adresu: Mgr. Lucie Fremlová, Romano hangos, Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno. Cestovné pro mimobrněnské účastníky bude proplaceno vždy po ukončení každého workshopu. Ubytování je zajištěno.

(lf)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál