Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Plán na zlepšení situace Romů na Karlovarsku schválen

KARLOVY VARY – Situací Romů v ghettech Karlovarského kraje se zabývala konference, která se konala třetí listopadový víkend. Hlavní slovo při tom mělo Romské občanské sdružení Karlovy Vary, jehož zástupci na setkání vyzývali k vybudování sítě terénních sociálních pracovníků. To by podle nich mělo vést k pozdvižení života Romů a integraci romských komunit v Karlovarském kraji.

„Náš Generální projekt se týká zejména terénní sociální práce v komunitách. K tomu je třeba provést v celém kraji důkladný průzkum s vyhledáváním lokalit, ve kterých se nacházejí ghetta,“ řekl krajský předseda Romského občanského sdružení a ředitel projektu Ladislav Bílý. „Zatím jsme se do všech lokalit během půlroku, kdy jsme projekt připravovali, nedostali. V mapování tedy budeme samozřejmě pokračovat,“ dodal.
Ačkoliv organizátoři pozvali na konferenci zástupce třinácti kraj-ských obcí, nakonec se jich dostavilo pouze pět. Ti navíc pocházeli především z měst, kde není situace Romů nejkritičtější. Kromě nich se setkání zúčastnili také pracovníci úřadů práce a policie.
Tvůrci Generálního projektu vycházeli především z projektu Rozvoj romské komunity, který uvedlo v činnost Romské občanské sdružení v roce 2003. V projektu byl kladen důraz mj. také na práci občanské poradny. „Tento program se týkal jen Karlových Varů, jelikož byl vyhodnocen jako kladný, rozhodli jsme se ho rozšířit do celého kraje. Ke společnému projektu se pak jednotlivá krajská sdružení spojila,“ uvedl Bílý.
Vypracování krajské varianty projektu uvítali také jeho zástupci. „Připadá mi výborné, že se panu Bílému podařilo dát dohromady tým, který pokrývá celý kraj. Podle toho, co jsem na konferenci slyšela, jsem přesvědčená, že projekt výrazně přispěje ke zlepšení situace Romů,“ řekla krajská zastupitelka pro oblast sociálních věcí a neziskových organizací Ellen Volavková.
Podle ní je úspěšné řešení projektu během na dlouhou trať, který má však díky osobnosti Bílého velkou šanci na úspěch. Právě on navíc k realizaci plánu strhne další lidi. „Neméně důležitá je také podpora samospráv,“ dodala krajská za-stupitelka Volavková.
Podle plánu by do roku 2010 měla vzniknout a začít pracovat centra, která se soustředí na terénní práci v problematických oblastech kraje. V současnosti takováto střediska působí pouze v Karlových varech, Chodově, Toužimi a Chebu. Nové právě vzniká v Sokolově.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál