Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Identita ve vztahu k národnostním menšinám

Dvoudenní seminář na toto téma proběhl v Praze ve dnech 10. a 11. listopadu péčí Hnutí R a Magistrátu města Prahy.

Sympatické bylo, že v sále za-stupitelstva, určeného pro dobré tři stovky lidí, bylo plno. Je vidět, že o problémy menšin je stále zájem. To je dobré i špatné znamení. Mohlo by znamenat, že tyto problémy nejsou řešeny dostatečně.
Z příspěvků mnoha delegátů – až na výjimky – však zaznívala z úst referujících spíše chvála, jak se jednotlivé menšiny v ČR mohou dobře uplatňovat.
Ostatně přemíra přednášejících byla spíše ke škodě než k užitku. Byl to dosti úmorný maratón, který nedával prostor pro tak žádoucí diskusi. Té byly určeny následné workshopy (pracovní skupiny), ovšemže již za daleko menší účasti.
Organizátoři jistě vydají sborník, který bude nepochybně dobrým studijním materiálem.

(K. H.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál