Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mladoboleslavská Luma pomáhá Romům

MLADÁ BOLESLAV – Zřizování speciálních pracovních agentur, které se zaměřují na zaměstnávání Romů, je v poslední době oblíbenou a účinnou metodou ke snižování nezaměstnanosti. Jednou z nich je i pracovní agentura Luma zřízená občanským sdružením Jakhetaňi Luma (Společný svět), které působí v Mladé Boleslavi již od srpna.

V programu Podporovaného zaměstnávání, na němž spolupracuje s místním úřadem práce, se snaží pomocí individuálního přístupu, komunikace s celou rodinou a potencionálními zaměstnavateli najít práci pro více než padesát mladoboleslavských Romů.
„Od srpna jsme zaznamenali několik dílčích úspěchů. Bohužel ne vždy se nám podařilo najít pro naše zákazníky práci,“ řekla vedoucí projektu Martina Brzobohatá. Problém u některých z nich vidí v jejich neschopnosti dodržet dohodnuté termíny. Jiní přes veškerou snahu neměli v hledání práce štěstí.
„Na začátku příštího roku zahájíme intenzivní program a zaměříme jej na ty, kterým se zatím nepodařilo najít práci. Založili jsme pro ně tzv. Job klub, ve kterém se budou setkávat s odbornými asistenty.“ Zájemci se tak seznámí s pracovním právem, zlepší své komunikační schopnosti a podělí se s ostatními o své zkušenosti.
Při samotném hledání vhodných zaměstnavatelů je brán zřetel zejména na specifické potřeby klientů. Některé ženy například nemohou pracovat ve směnném provozu, protože se musejí starat o děti. Jindy zase není na praco-viště dopravní spojení.
Agentura Luma se nevěnuje pouze nezaměstnaným Romům, ale pomáhá také jejich potenciálním zaměstnavatelům. Pracovní asistent zájemce o práci doprovází na první schůzky do firmy, ve které budou pracovat a pomáhá při kontaktu s nadřízenými. Podle Brzobohaté je jeho úkolem předcházet případným nedorozuměním, které by mohly skončit výpovědí. „Člověk, který dlouho nebo nikdy nepracoval, se často dopouští chyb. Ty však nepramení z jeho neochoty, ale z nízkých znalostí a zkušeností, proto je taková pomoc velmi důležitá.“

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál