Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mentoři s kvalifikací

Romky a Romové z Mladoboleslavska mají šanci získat kvalifikaci mentora. Po vyškolení budou pomáhat a radit odsouzeným Romům, kterým byl soudně uložen alternativní trest.
Cílem je pomoci odsouzenému vykonat trest tak, aby mohl zůstat s rodinou, tedy na svobodě.
Mentor není sociální pracovník, nýbrž laik, který spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. Školení je zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností a základní orientaci v právu a sociální oblasti. Zájemce o kvalifikaci musí mít nejméně pět let čistý trestní rejstřík, alespoň základní vzdělání a příslušnost k romské menšině. Práce je omezená na 10 hodin měsíčně, takže se dá vykonávat zároveň s jiným zaměstnáním.

Martina Brzobohatá,
Občanské sdružení
Jekhetani Luma – Společný svět


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál