Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  První zasedání pléna ERTF

Závěrečné zasedání Prozatímního výboru Eropean Roma and Travelers Forum (ERTF) proběhlo 7. listopadu ve Štrasburku. Dosavadní práce směřovala k tomu, aby se na národní úrovni uskutečnily volby delegátů do pléna podle stanovených kritérií. Volební komise předložila Prozatímnímu výboru doporučení k výsledkům voleb v jednotlivých zemí a členové výboru pak hlasovali o přijetí jednotlivých delegátů.

Termín pro první zasedání pléna byl stanoven na 12. a 13. prosince v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Členové sekretariátu informovali výbor o přípravě plenárního zasedání a zodpověděli celou řadu konkrétních otázek k organizační přípravě. Jedná se o první mezinárodní akci tak velkého rozsahu, proto se její přípravě věnuje mimořádná pozornost. Istvan Forgacs, člen sekretariátu ERTF nám k přípravné práci řekl několik podrobností. „Již nyní se intenzivně věnujeme zpracování všech písemných podkladů pro delegáty, zajišťujeme pro ně různé služby – dopravu, ubytování, stravování. Všechno je to náročné především proto, že se jedná o první setkání tak velkého počtu lidí z různých zemí. Musím přitom zdůraznit, že to vše děláme v týmu o třech lidech,“ uvedl Forgacs.
Hlavním úkolem Prozatímního výboru bylo vypracování základních dokumentů ERTF a připravit vše potřebné pro první zasedání delegátů. Tím jeho působení končí. Na svém posledním zasedání přednesli jeho členové zprávu o činnosti včetně zprávy o hospodaření s finančními prostředky. Rudko Kawczynski, prozatímní prezident ERTF, informoval o jednáních s představiteli mezinárodních organizací a institucí, členka výboru Miranda Vuolasranta informovala o spolupráci s orgány Rady Evropy a ocenila jejich vstřícný postoj k záležitostem, které bylo třeba společně projednávat. Nicméně některé záležitosti nebyly řešeny dostatečně. Dragan Jevremovič z Rakouska kritizoval nedostatečnou komunikaci mezi delegáty, sekretariátem a členy výboru. Nedostatek informací považuje za velkou chybu v práci sekretariátu a výboru. Obdobě reagovali také další delegáti. Posledního zasedání Prozatímního výboru ERTF se zúčastnila také Anne Marie Nyrros, velvyslankyně stálého zastoupení Finska v Radě Evropy, která všem členům poděkovala za práci a popřála mnoho úspěchů při prvním plenárním zasedání ERTF.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál