Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Ženu ani dlažební kostkou neuhodíš aneb Jesenický případ znovu před soudem

Téměř dva a půl roku od napadení
Brutální rasově motivovaný útok na rodinu Žigových z Jeseníku znovu projednával Okresní soud v Jeseníku téměř dva a půl roku po jeho spáchání. Připomeňme oč šlo: trojice sympatizantů hnutí skinheads, kteří se vydávali za policisty, napadla 28. června 2003 nad ránem romský pár v jejich bytě na Tyršově ulici v Jeseníku. Paní Lýdii Žigovou, která byla tou dobou těhotná, zasáhl jeden z útočníků, Martin Stiskala, do levého oka dlažební kostkou a způsobil jí tak závažné zranění, jehož následkem dnes na oko prakticky nevidí.
Jan Žiga byl útočníky zkopán a pořezán v obličeji i na dalších částech těla. Kromě prokazatelné fyzické újmy s trvalými následky v případě Lýdie Žigové tak byli oba vystaveni i psychickému utrpení, a to jen proto, že jsou Romové.

Nové líčení prokázalo závažnost zranění
Ve čtvrtek dne 27. října 2005 se konalo nové hlavní líčení poté, co Krajský soud v Olomouci původní rozsudek zrušil. Původně navrhované podmíněné tresty pro obviněné Martina Stiskalu, Martina Jaše a Petra Blajzeho byly nepřiměřeně nízké a vyvolaly vlnu veřejných protestů. Krajský soud rovněž zohlednil povahu trvalých následků na levém oku Lýdie Žigové. Předseda senátu Dušan Jedlička opět vyslechl oba poškozené, další dvě svědkyně útoku i soudního znalce v oboru očního lékařství Ilju Šína, který vyvrátil pochyby obhájců obviněných o tom, že trvalé následky si paní Žigová zavinila sama proto, že odmítla podstoupit operaci oka, jež jí byla navrhována. Podotknul, že operace, která měla zabránit odchlípnutí rohovky, by s největší pravděpodobností nezabránila stavu, který u ní nastal – došlo totiž k oslepnutí centrální části levého oka. Paní Žigová operaci odmítla podstoupit proto, že v době napadení byla těhotná. Její gynekolog jí po útoku sdělil, že těhotenství je rizikové, což ji vedlo k rozhodnutí odmítnout navrhovaný zákrok.

Obžalovaní popírají násilnost útoku na Romy
Rovněž Jan Žiga znovu vypovídal o průběhu napadení. Obžalovaní popřeli výpovědi obou poškozených, uvedli, že sled událostí byl naprosto odlišný: paní Žigovou neuhodili dlažební kostkou do oka a pana Žigu nepořezali ani nezkopali. Působili však již méně sebejistě než předtím. V úvodu líčení bylo totiž zmíněno, že je návrh, aby byl trestný čin rekvalifikován z pokusu o ublížení na zdraví na trestný čin ublížení na zdraví v dokonané formě, kde se tresty pohybují v rozmezí od tří do deseti let odnětí svobody. I přesto si ale obžalovaní neodpustili nesouhlasná gesta a odmítavé projevy.

Zákeřnost útoku vedla k rekvalifikaci trestného činu
V závěru hlavního líčení pak státní zástupkyně Kateřina Krčová zdůraznila, že se jednalo o předem připravený a úkladný čin. Lze jej považovat za společensky nebezpečný obzvlášť proto, že si pachatelé romský pár vybrali nahodile, s úmyslem pomstít se Romům za jejich etnický původ. Vybrali si přitom a napadli těhotnou ženu, která pod srdcem nosila nový život. Učinili tak nad ránem, navíc v prostředí domova napadených, tedy v místě, kde se lidé chtějí cítit bezpečně, zejména těhotná žena. Je jen zázrakem, že Lýdie Žigová nepotratila. Šrámy na duši i na těle si však ponese celý život. Vzhledem k závažnosti tohoto trestného činu státní zástupkyně navrhla všem třem obviněným nepodmíněné tresty v délce trvání 3, 3,5 a 4,5 let odnětí svobody.

Rasově motivované útoky jsou nepřípustné
Zmocněnkyně poškozených Zdeňka Poláková v závěrečné řeči upozornila na zákeřnost celého napadení a na fakt, že se jej dopustili přívrženci hnutí skinheads (o čemž mimo jiné svědčilo především oblečení obžalovaného Martina Stiskaly, které se snad dalo považovat za výsměch celému řízení, protože je všeobecně známo, že značku Lonsdale London nosí právě skinheadi, neonacisté a fašisté) a že trest pro obžalované by měl sloužit nejen jako zadostiučinění pro poškozené, ale i jako nápravný prostředek pro samotné pachatele a jako prostředek generální prevence pro společnost. Poláková rovněž poukázala na některé nedostatky při objasňování útoku a zmínila skutečnost, že v soudním spise chyběla fotodokumentace zranění Lýdie Žigové. Předchozí soud se podle jejího názoru postavil velice vlažně k celé záležitosti, která není v polistopadové historii ČR ojedinělá. Proto musí být náležitě potrestána, aby k takovým útokům již napříště nedocházelo. Naznačila, že nejenže pachatelé trestného činu projevili minimum lítosti nad svým chováním, ale že patrně neví, co obnáší kulturní a etnická odlišnost. Navrhla proto, aby jim v rámci trestu byly nařízeny i speciální nápravné kurzy multikulturního vzdělávání.

Lítost a mládí neomlouvají
Obžalovaní na Romy útočili již dříve. Blajze i Jaš v souvislosti s dalšími rasově motivovanými útoky již seděli ve vězení, stíhán byl také Stiskala, soud jej však zprostil viny. Blajze a Jaš na závěr líčení dodali, že všeho litují, Stiskala uvedl, že před dvěma lety byl „mladej a blbej“, a že svého činu lituje. Nic víc, nic míň. Soud vynesení rozsudku odročil na pátek 4. listopadu a zamítl obhájci navrženou opětovnou rekonstrukci činu.

Šaty dělaj skinheada
Všichni tři obžalovaní dorazili v den vynesení rozsudku téměř stejně oděni jako při předchozím líčení: Stiskala ve stejné mikině Lonsdale a v kanadách, Blajze v pro skinheady příznačném bombru a kanadách. Jaš měl na nohou též boty podobné kanadám a bundu do pasu s nápisem England.

Kolik dostanou za brutální rasistický útok?
I přes návrhy obhájců na podmíněné tresty soud podpořil návrh státní zástupkyně a obžalované odsoudil k následujícím nepodmíněným trestům: Stiskala 3 roky odnětí svobody, Blajze 3,5 a Jaš 4,5 let. Všichni se odvolali.

A co dál?
Co se týče odškodného, poškození byli odkázáni k občansko-právnímu řízení. I tak jsou Lýdie a Jan Žigovi s prozatímními výsledky soudu víceméně spokojeni - po dvou a půl letech se jim konečně dostalo veřejného zadostiučinění. „Nevím, jestli v Jeseníku bude ještě někdy klid. Pokud na ně nebude nějaký zákon, nebude,“ myslí si Jan Žiga.
Soud rovněž rozsudkem potvrdil fakt, že rasově motivované či jakékoli jiné útoky na příslušníky menšin jsou nepřípustné. Zmocněnkyně však není spokojená s výší trestu pro Stiskalu. „Otázka je, zda ten nejagresivnější útočník měl dostat nejnižší trest,“ prohlásila.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál