Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Josef Duna říká: Zajímá mě práce v sociální oblasti

Delegátem European Roma Travelers Forum (ERTF) byl zvolen Josef Duna z Pardubic, který se dlouhodobě zajímá a aktivně zapojuje do řešení sociálních problémů Romů nejen v Pardubicích. Na otázku, co očekává od svého nového působení v ERTF, odpověděl:

„ERTF je obrovská možnost k získání nových zkušeností, myšlenek, příkladů a především možnost společné práce Romů z různých zemí, organizací a institucí. Romské organizace v České republice procházejí určitou krizí a většinou se zaměřují na stejné okruhy problémů. Jde zejména o terénní sociální práci, realizaci projektů v oblasti vzdělávání anebo pořádání kulturních akcí. Na to, jak široké a hluboké jsou dnešní problémy Romů, je to podle mne málo. Připadá mi, jako bychom ztratili inspiraci, vytratily se nápady. Scházejí nové myšlenky, postupy, nápady. Proto vidím velké možnosti v práci na mezinárodní úrovni.“
Josef Duna v této souvislosti připomněl tzv. finskou iniciativu, která vzešla v roce 2001 od finské prezidentky Tarji Halonenové. Ta tenkrát vyzvala evropské státy, aby poskytly Romům možnost vyjádřit se k jejich záležitostem a účastnit se jejich řešení. „Škoda, že s takovou iniciativou nepřišel náš tehdejší prezident Václav Havel,“ konstatoval Duna. „Podstata ERTF spočívá především v mezinárodní spolupráci. Podpisem smlouvy mezi Radou Evropy a ERTF se vytvořily potřebné podmínky k tomu, aby se záležitosti Romů mohly projednávat na úrovni mezinárodních organizací a institucí. Pokud jde konkrétně o Romy v ČR, objevuje se před námi také možnost podílet se na realizaci opatření, která napomohou integraci Romů do evropských společenství. Myslím si, že je to pro všechny historická šance začít řešit záležitosti Romů v duchu probíhající evropské integrace. Jsem velice rád, že se do tohoto procesu mohou zapojit také Romové z České republiky.“

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál