Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dopis předsedovi vlády České republiky Jiřímu Paroubkovi

V minulém čísle RH jsme upozorňovali na vývoj případu vystěhovávaných rodin z hotelové ubytovny. Mimo jiné jsme se odvolávali na dopis, který náš šéfredaktor a 2. místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity zaslal premiéru Jiřímu Paroubkovi. V tomto dopise jsme žádali premiéra o vysvětlení, proč právě sociální demokracie rukama a hlavou svého starosty v Bohumíně uplatňuje pravý opak toho, co doporučuje vládní program při řešení těchto záležitostí, tj. vyvarovat se umisťování romských rodin do ghett.
Před uzávěrkou tohoto listu jsme dostali odpověď Jiřího Paroubka, s níž si vás dovolujeme v krátkosti seznámit. Se zněním našeho dopisu máte možnost se seznámit v tomto čísle na str. 9.

Vážený pane předsedo vlády,
píši Vám jako místopředseda Vaší rady pro záležitosti romské komunity, současně také jako předseda romské nevládní organizace působící na Moravě, kterou je Společenství Romů na Moravě. Snad můžete připustit, že mohu vyslovit kvalifikovaný názor na dění v Bohumíně, o němž jste možná informován.
V zásadě jde o pokračování procesu „ghettoizace“ na základě vystěhovávání sociálně slabých rodin a jejich soustřeďování do okrajových částí měst. Je to dosti běžný jev v celé naší republice. V Bohumíně to má tu zvláštnost, že tuto neblahou aktivitu vyvíjí sociálně demokratický starosta Vícha. Kdyby to byl starosta ODS, tak bych se příliš nedivil.
Problém je v tom, že Vy, jako předseda vlády, máte na stole vládní program integrace Romů do společnosti, který nabízí zcela opačná řešení, než mnozí starostové našich měst, mezi nimi i zmíněný Vícha. Je tedy legitimní se dotázat, jaký program sociální demokracie jako vládní strana prosazuje při řešení této složité a delikátní problematiky u svých starostů. Vy, pane premiére, máte dvojí možnost, jak postupovat při ovlivňování naplňování tohoto programu: jste předseda vlády a současně nejvýznamnější funkcionář sociální demokracie.
Není třeba dodávat, že činnost našich radnic v tomto směru je předmětem tvrdých odsudků a kritiky v rámci EU.
Píšu jen stručný text, protože každý máme málo času a Vy nejméně, dlouhé texty nikdo nedočte. Pro jistotu přikládám dva články, které podrobnosti dle mého názoru dokládají dobře a objektivně.
V úterý 4. října vpodvečer jsem byl osobně přítomen s několika přáteli v hotelovém domě, kde jsme hodlali navštívit některé z rodin, které zde bydlí, ovšemže na jejich pozvání. Nebyli jsme vpuštěni, přítomná policie odmítla učinit cokoliv pro uplatnění zákona a dostavivší se starosta Vícha prohlásil, že dům je pro kohokoliv nebezpečný, a proto tam nikdo nemůže vstoupit. Při tom v prvním poschodí jsou umístěny firmy. Nebezpečí prý platí až od druhého poschodí. Jistě si dokážete učinit představu o účelovosti takových tvrzení. Okamžitě byla podána žaloba na omezování osobní svobody při vstupu do veřejných prostor, se kterou se policie teprve následně bude zabývat.
Není pochyb o tom, že radnice hodlá dům využít podnikatelsky. To by nikomu nemuselo vadit, kdyby se současně dokázala postarat o své občany, které nechutně vystěhovává soudními žalobami.
Vážený pane premiére, děkuji Vám dopředu za Vaši odpověď a ocením ji tím více, čím více si uvědomuji, jak jste zaneprázdněn. Současně Vám nabízím, že jsem připraven k okamžité součinnosti při řešení nejen této záležitosti. Jsem již v pokročilém věku, Rom, a rozhodně v dané problematice mohu být pokládán za profesionála.

S pozdravem a v úctě zůstává Váš

Ing. Karel Holomek
2. místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské komunity

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál