Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Rada vlády mimořádně zasedala

Na prvního listopadu svolal předseda Rady a ministr spravedlnosti Pavel Němec její mimořádné zasedání. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu na vytvoření dotačního programu k odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách.

Šlo by o vytvoření dotačního programu ve výši 10 milionů korun určeného na investiční a neinvestiční náklady spojené s od-straňováním havarijních situací v romských lokalitách. Program by byl určen na výdaje spojené s projekty, jejichž cílem je zlepšení, udržení nebo získání ubytování. Je určen k využití obcím, územně správním vyšším samosprávným celkům a nestátním neziskovým organizacím.
Návrh byl Radou doporučen k tomu, aby jej poslanec Svatopluk Karásek podal v rámci doplňujících návrhů ke státnímu rozpočtu ve druhém čtení. Kancelář Rady byla zavázána dopracovat návrh co možno nejvíce k podobě, která by zaručovala systémovost a programovost z hlediska platných pravidel hospodaření se státními financemi.
Dále byla podána informace o probíhající kampani proti rasismu. S některými výsledky a projevy této kampaně vás seznamujeme na jiném místě našeho listu.
Ředitel kanceláře Czeslav Walek odpověděl na dotaz týkající se pravidla 30procentní vlastní účasti v projektech poskytovaných státem, a to v případě finanční podpory jdoucí z úřadů práce v rámci přijímání těžce zaměstnatelných občanů pro veřejně prospěšné práce. Nadále bude platit, že tento přípěvek se sice nemůže započítávat do účasti organizace v oněch povinných 30 procent, ale nemusí nutně zvyšovat částku státní dotace, pokud organizace podá žádost, aby k tomuto zvýšení nedošlo. O podrobnostech se rovněž zmiňujeme na jiném místě ve článku Ani vládní úředníci nechápou!

K. H.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál