Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Jednoho podzimního večera loňského roku, těsně přes svým odjezdem, ve změti jiných slov a vět, vyslovila má dcera jednu pozoruhodnou: „Měli byste o jejich dějinách udělat v knihovně výstavu.“ Myslela Romy, s nimiž několik let pracuje a stali se centrem jejího zájmu.
Velmi rychle jsem došla ke stejnému závěru – proč to nezkusit. Obrátila jsem se na zajímavou mladou ženu, kterou jsem dosud znala jako skvělou houslistku a členku skupiny B-Nicol, kurátorku sbírky šperků Muzea romské kultury v Brně – Helenu Danielovou. Scházely jsme se a začaly ladit osnovu výstavy, možné exponáty, promýšlet název, grafickou podobu pozvánek a plakátů a také termín konání, abychom se vešly do plánu výstav Městské knihovny Blansko.

Pro mě se stala příprava expozic velkým a mimořádným dobrodružstvím. Měla jsem možnost trošku nahlédnout do duše této skromné ženy, zcela zaujaté svým povoláním.
Helena Danielová se od prvního okamžiku stala vůdčí osobností příprav a představila se v tom nejlepším světle. Vždycky usměvavá, měla celou koncepci do detailu promyšlenou, pracovala soustředěně, s obrovským zaujetím a nadšením, naslouchala názorům svých spolupracovníků, dokázala si při mnoha diskusích taktně i takticky obhájit své představy. Vybrala pozoruhodné fotografické dokumenty dokládající nelehké putování Romů Evropou, ukázky jejich tradičních umění kovářského a košíkářského, nechyběl magnet výstavy – šperky a oděv.
Její pracovní výkon, svědomitost, poctivost, výtvarná invence, cit pro aranžmá, barvy a celkové členění prostoru, dokázaly vykouzlit mimořádně působivý zážitek.
Vernisáž výstavy Svět je otevřen každému se konala 16. září ve výstavní síni Městské knihovny Blansko za účasti ředitelky Muzea romské kultury PhDr. Jany Horváthové a ředitele Měk Mgr. Vladimíra Jančíka.
Přišlo mnoho zájemců, a co nás zvláště těšilo, převážně mladých. Ve výstavní síni proběhlo také několik vyučovacích hodin, které si zde uspořádali studenti blanenského gymnázia, aby se z dějin Romů dozvěděli od člověka nejpovolanějšího – Heleny Danielové. Patří jí veliký obdiv a poděkování.
Pro všechny, kteří se chtějí přesvědčit na vlastní oči, stačí na internetu otevřít stránky města Blanska (www.blansko.cz), kde je natočena slavnostní vernisáž.

L. Čepová, Blansko

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál