Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sar džalas amari nevi historija

Andro berš 1990 chudle o Roma te kerel čačutni parlamentno politika. Andre Česká národní rada (ČNR) sas la ROI thodo politicko klubos, u lakere poslanci kerenas aktivno parlamentno buči. Andro Federalno shromaždění sas štar poslanci vaš o Roma. JUDr. Klára Samková, Vincent Daniel, Gejza Adam, Karol Szeman. Kada sas baro nevipen andre romani historija, u šaj phenav, kaj kaso vareso pes mek jekhvar šaj ačhola varekana tel but bare berša. Andre ČNR sas o romane but aktivna sar andro vybori ta the andro plenum. O Ing. Holomek pes but zoraha thovelas vaš o Roma koleha, kaj kamelas lengero feder sikaviben. O Ondřej Giňa pes zoraha thovelas andro rasismus the diskriminacija. O Dezider Balog džalas pal koda, kaj le Romen ta avel feder ekonomicko pozicija. O Zdeněk Guži kerela buti pal o socialna the sascipnaskere problemi, save sas le Romen. O JUDr. Milan Tatár pes thovela pal o legislativna problemi u kavke pes savore romane poslanci vaš e ROI andre ČNR thovenas pal e romani politika. O Ladisalav Body sas zvolimen vaš o KSČM u the jov pes aktivnones thovela vaš o Roma the lenger problemi.

Kajča sas namište koda, kaj le romane organizacijen nasas kerdo peskero programos, savo kerdahas jekhetane u kavke šaj te kerenas lačhi strategija andre koda, save šajipena len sas andro parlamentos. O organizaciji nalikerenas paš peste, u sas problem the koleha, kaj o Demokratický svaz Romů (DSR) džalas le komunistenca.
Andre kadi situacija hazdľa o Vojtěch Žiga, Ivan Veselý, Josef Čonka the aver džene nevi romaňi politicko sera Hnutí anagažovaných Romů (HAR). Kaleha pes e situacija buter komplikindža vaš koda, kaj kale manušen sas aver dikhiben the aver mangipena. Kalestar džanas avri konflikti save sas buter personalna sar čačutne politicka diferenciji andro nazori. Sas baro problem te arakhel jekhetani duma maškar kajse manuša save sas o Jan Rusenko, Ignac Rác, Vojtěch Žiga the JUDr. Emil Ščuka. Kada sas etapa, kana pes našadža but zor the prestiž andre koda, so o romane organizaciji kerenas. Pre jek sera o roamne poslanci andre ČNR kerenas savoro nagle koda, kaj te hazden e romani problematika andre vláda, kaja pes te kerel konkretno buči pre koda, so sas le Romenge phares, u pre aver sera sas maškar o romane organizaciji bare problemi andre komunikacija the kooperacija. Le gadženge sas phares te achaľol andre koda, soske pes o Roma vesekedinen maškar peste, u kavke pes mosarelas e reputacija savore Romenge.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál