Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové ze Slovenska žádají o azyl v ČR

Více než dvě stě žádostí o azyl, které podali v první polovině roku Romové ze Slovenska, vyvolalo zneklidnění příslušných českých úřadů a pokud by se situace takto vyvíjela i nadále, znamenaly by jednání se slovenskou stranou. Téměř všichni žadatelé pocházejí z košického sídliště Luník IX, kde panují velmi špatné sociální poměry zejména po drastických úpravách sociálního systému. Téměř stoprocentní nezaměstnanost způsobuje obrovské zadlužení Romů na nájmu, nejsou schopni platit za plyn, elektřinu atd. Z těchto zlých poměrů se snaží uniknout, a žádost o azyl je jednou z možností. Jenže šance na to, aby s žádostí o azyl uspěli v České republice, je téměř nulová.

Se všemi uvedenými problémy včetně rasismu se navíc čeští Romové potýkají stejně jako slovenští. Rozdíl je snad pouze v tom, že v ČR ještě není tolik romských osad. Ale i to je pouze otázka času, protože sociální reforma tento rozdíl zřejmě odstraní. Kdo měl možnost navštívit tyto osady na východě Slovenska, uvědomuje si, jaký obrovský problém představují pro celou společnost. V současné době se bohužel k vytvoření takového „problému“ přibližuje ČR: v mnoha městech vytváří romská ghetta a tzv. vyloučené romské komunity. Je to postup, který se vrátí jako bumerang, ale důsledky padnou především na naše hlavy. Proto by pro nás měla být situace Romů na Slovensku varováním. Ještě stále můžeme situaci změnit. Jedinou cestou ke změně je dát lidem práci a možnost, aby se postavili na vlastní nohy. Boj s obrovskou nezaměstnaností romské populace a její postupné snižování je jediným správným řešením existujících problémů. Nezaměstnanost Romů, romská ghetta a vyloučené romské komunity navíc nejsou pro společnost vůbec lacinou záležitostí.
Slovenská vláda udělala sociální reformu, aniž by provedla změny na trhu práce a umožnila Romům vydělat si na živobytí. Důsledky jsou pro Romy tak vážné, že se ocitli na samé hranici existenčních možností, a nelze se divit, že hledají všechny možné cesty úniku včetně azylu. Samozřejmě, odejít mohou jen někteří, ale tím se problém pouze prohloubí, protože odcházejí především ti schopní. Skutečnost, že slovenští Romové u nás žádají o azyl, potvrzuje, že jsme na tom relativně lépe, ale již příští rok to nemusí být pravda.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál