Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zpráva o světové populaci

Boj proti chudobě je podmíněn rovností pohlaví

Populační fond OSN (UNFPA), zveřejnil Zprávu o světové populaci. Letos se zaměřuje na rovnost pohlaví a upozorňuje, že světový boj proti chudobě nebude úspěšný, pokud státy nebudou zároveň bojovat proti diskriminaci ženského pohlaví. Do dosažení rovnosti máme podle zprávy daleko, jistý pokrok byl však zaznamenán.

Zpráva s podtitulem Slib rovnosti: rovnost pohlaví, reprodukční zdraví a rozvojové cíle vyzývá představitele států a vlád k dodržení slibů, které byly dány ženám a mladým lidem v souvislosti s bojem proti chudobě na Summitu tisíciletí v roce 2000. Větší podpora žen a mladých lidí, kteří tvoří většinu obyvatel země, urychlí dlouhodobý rozvoj. Pokud jim tato podpora poskytnuta nebude, ještě několik dalších generací se bude potýkat s extrémní chudobou. Zpráva se detailně zabývá jednotlivými body rozvojových cílů tisíciletí a mapuje jejich plnění. Vedle toho zkoumá i dopady násilí páchaného na ženách nebo zapojení žen a mladých lidí do řešení následků humanitárních krizí. „Chudoba nemůže být historií, dokud ženy nebudou moci plně užívat svá sociální, kulturní, ekonomická a politická práva,“ řekla výkonná ředitelka fondu UNFPA Thoraya Ahmed Obaid při příležitosti zveřejnění zprávy. Rovnost pohlaví, která je zakotvena i v Chartě OSN, jejíž 60. výročí si letos připomínáme, má ekonomický a sociální smysl. Diskriminace vede k nižší produktivitě a vyšším nákladům na zdravotní péči. Způsobuje také vyšší úmrtnost matek i dětí a výrazně ohrožuje snahy o zmírnění chudoby na celém světě. Celosvětově jsou totiž problémy reprodukčního zdraví včetně HIV/AIDS hlavní příčinou úmrtí a onemocnění žen ve věku 15 až 44 let. Svět tak přichází o obrovskou část produktivní síly. Na 529 tisíc žen ročně zemře v důsledku těhotenství, přestože většině z těchto problémů lze předejít. Obtížný přístup k moderním formám antikoncepce je hlavní příčinou přibližně 76 milionů neplánovaných těhotenství jen v rozvojovém světě a vede k 19 milionům nebezpečných potratů po celém světě. Mnoho z těchto zákroků končí trvalým postižením nebo smrtí. Výhody investování do politických, ekonomických a vzdělávacích příležitostí pro ženy a dívky se ukazují rychle a přínosy nejsou jen ekonomické. Způsobují také zmenšení rodin, děti se stávají zdravějšími a vzdělanějšími, HIV se šíří pomaleji a snižuje se i praktikování tradičních zvyků ohrožujících zdraví.
Přes všechny nové zákony a programy ke zlepšení podmínek chudých žen je postup změn příliš pomalý. Zatímco se mnohé státy snaží lépe zpřístupnit vzdělání nebo zdravotní péči ženám, mladým lidem a jiným marginalizovaným skupinám populace, statistiky stále udávají smutná čísla. Ruku v ruce s chudobou jde nedostatečný přístup k plánovanému rodičovství a reprodukčnímu zdraví. Současná světová populace je 6,5 miliard lidí a předpokládá se, že v roce 2050 populace dosáhne 9,1 miliard. A to za předpokladu, že si lidé budou moct zvolit, kdy a jak často chtějí mít děti. Násilí, pravděpodobně nejsystematičtější a nejrozšířenější zneužívání lidských práv, stále terorizuje miliony žen a dívek bez ohledu na místo, rasu nebo socioekonomický stav. Zpráva uvádí, že každá třetí žena na světě se během svého života stane obětí fyzického, sexuálního či jiného násilí, obvykle spáchaném příbuzným či známým. Dospívající dívky jsou zvlášť zranitelné. Přes polovina sexuálně napadených žen je mladší 15 let. Jen ve velmi málo případech je obětem poskytnuta podpora, spravedlnost nebo pomoc.
Globálně ženy zaujímají 16 procent křesel v parlamentech na celém světě, což je jen o čtyři procenta více než v roce 1990. Velkých úspěchů v tomto bodě dosahují rozvojové státy. Rwanda dokonce předčila Švédsko v poměru žen v parlamentu. „Ženy tohoto světa mají dost slibů,“ řekla ředitelka Obaid. „Čas vypršel. Máme prostředky, máme závazky, teď potřebujeme činy.“ Součástí zprávy je také tabulka s údaji pro jednotlivé země světa. Hlavními indikátory jsou úmrtnost, reprodukční zdraví a vzdělání, mezi další údaje patří počet obyvatel, předpokládaný růst populace nebo poměr lidí žijících ve městech a na venkově.

Informační centrum OSN,
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál