Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   SRNM získalo 350 tisíc korun

Ve stylovém prostředí Zemanovy kavárny v Brně proběhlo ve čtvrtek 20. října slavnostní předávání cen Nadace Eurotel pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina za rok 2005.

Mezi oceněnými neziskovými organizacemi byla i obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě, jejíž projekt Doučování v rodinách byl podpořen částkou 350 000 korun. Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání romských dětí a mládeže a zahrnuje přípravu dětí na jednotlivé předměty, v nichž mají ve škole problémy, a přípravu na přijímací zkoušky na středních školách. V obou případech probíhá doučování v přirozeném prostředí přímo v rodinách.
Nadace Eurotel pomáhá již čtvrtým rokem dětem, jejichž start do života je z nejrůznějších příčin obtížnější než u jejich vrstevníků. Podporuje projekty zaměřené na sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, volnočasové aktivity, výchovu a vzdělávání i na odstraňování komunikačních problémů, které některým dětem brání v jejich přirozeném rozvoji. Letos nadace rozděluje 10 milionů korun na podporu regionálních grantů v osmi regionech České republiky, udělí Cenu Nadace Eurotel ve výši milionu korun pro nejúspěšnější projekt, Cenu veřejnosti ve výši 50 tisíc korun a průběžně podporuje dlouhodobé granty.
V krajích Jihomoravském a Vysočina bylo letos posuzováno 33 projektů. V nízkorozpočtové kategorii zvítězil projekt společnosti INEX Jeden pro druhého, zaměřený na podporu dětí, které se těžce zařazují do kolektivu. Byl podpořen částkou 100 tisíc korun. Mezi velkorozpočtovými projekty na třetím místě skončil s částkou 300 tisíc korun projekt Hřiště pro děti v kojeneckém ústavu, jehož realizátorem je Junák – středisko Kompas. Druhé místo získal zmíněný projekt Společenství Romů na Moravě a nejúspěšnějším byl tentokrát Klub pro tebe – čas dospívání, jehož realizátorem je společnost Podané ruce. Cenu veřejnosti (50 tisíc korun) obdržel SK Kontakt Brno na podporu projektu Nemusím chodit – plavu!, zaměřeného na výuku plavání dětí s tělesným hendikepem.
Svou nadační činností i podporou firemní filantropie v České republice dává společnost Eurotel příklad jiným velkým firmám a přispívá k vytváření prostředí, které je ve vyspělých zemích již obvyklé. Dotační řízení Nadace Eurotel pro příští rok bude vyhlášeno na jaře roku 2006, uzávěrka pro přijímání projektů bude v průběhu června. Více informací o dotačních programech získají zájemci na adrese www.nadace-eurotel.cz.

Michal Kročil
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál