Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Na Slovensku otevřeli středisko studia romistiky

KOŠICE – V Košicích zahájilo v půli října svoji činnost středisko studia romistiky. Jeho otevření podpořila grantem ve výši bezmála 10 milionů Sk Evropská unie. Cílem je vypracovat metodické pokyny pro výuku romského jazyka, literatury a historie a poskytnout je všem institucím zabývajícím se zvyšováním úrovně vzdělání romské menšiny.

Středisko působící jako odloučené pracoviště bratislavského Státního pedagogického ústavu (SPÚ) bude sloužit zejména učitelům, studentům a zájemců o romistiku z řad veřejnosti. Podle vedoucího oddělení národnostního školství SPÚ Jána Cangára je vybudování střediska klíčovým krokem ke zlepšení situace slovenských Romů: „Uvědomili jsme si, že musíme odstranit jazykovou bariéru u dětí, ještě předtím ale musíme vytvořit personální a odbornou základnu pro vyučování romského jazyka na školách.“
K dílčím úkolům střediska patří mj. příprava vhodných testů pro romské žáky nastupující do školy a také příprava metodických pokynů pro výuku romského jazyka na základních a středních školách. Cílem projektu je vyučování romštiny jako u jiných cizích jazyků.
Hlavním vědeckým a odborným grantem projektu je oddělení romistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na samotné tvorbě a ověřování učebních materiálů a pomůcek budou pracovat slovenští i zahraniční experti.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál