Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kale samostatně bez Věry Bílé

Po mnohaleté úspěšné spolupráci se skupina Kale rozhodla osamostatnit a přestává být doprovodnou kapelou zpěvačky Věry Bílé. To je zpráva, kterou zveřejnili členové kapely.
Skupina začala spolupracovat s Věrou Bílou na konci 80. let a jako doprovodná kapela se výrazně podílela na úspěšné kariéře této romské zpěvačky z Rokycan. Hraje v ní mnoho uznávaných muzikantů. Patří k nim například kytarista Jan Dužda, syn legendárního romského multiinstrumenta-listy a především vynikajícího bračoše (violisty) Vojtěcha Duždy, přezdívaného Pagur. Mnoho písní pro Věru složil baskytarista Emil Pupa Miko, který v Kale působí především jako sólový zpěvák. Skupina tedy má posluchačům co nabídnout a doufejme, že tomu tak bude i v jejím samostatném působení.
Emila Mika, neoficiálního vedoucího kapely, jsme se zeptali, proč přestávají být doprovodnou skupinou Věry Bílé. Odpověděl nám:

Stejně jako ostatní skupiny, i ta naše prošla za dobu své existence různými fázemi vývoje. Měli jsme období, kdy se nám příliš nedařilo a museli jsme hledat cestu, jak dál. Spolupráce s Věrou Bílou pro nás byla ohromnou zkušeností, a každý jsme se museli mnohému naučit. Nejen v tom, co jsme hráli a chtěli hrát, ale také tomu, jak společně tvořit, vystupovat a prezentovat se na veřejnosti. Musím zdůraznit, že jsme koncertovali téměř ve všech evropských zemích, ale také v Americe, Kanadě, Rusku a jinde. To vyžaduje profesionalitu ve všem, co jsme společně dělali. Teď nastal čas, abychom udělali další krok.

Ale proč bez Věry Bílé?
Věra je výrazná osobnost, které jsme pomáhali v její práci a myslím, že výsledky této spolupráce hovoří samy za sebe. Byli jsme však vždy pouze doprovodnou kapelou Věry Bílé s vymezeným prostorem. Postupem času se ukázalo, že kapela má mnohem více dispozic, které však nebylo možné uplatnit. Ukázalo se to na samostatných koncertech i na CD, které jsme vydali jako skupina Kale. Věra může dál pokračovat ve své práci s jinou doprovodnou kapelou. Máme představy o tom, jak budeme pokračovat, ale postupně jsme dospěli k poznání, že s Věrou se nám to nemůže podařit.

Jak přijala zpěvačka vaše rozhodnutí?
Jak jsem již řekl, jde o vývoj, z něhož naše rozhodnutí vyplývá. Takže se nejedná o náhlé rozhodnutí, spíše o promyšlený postup, který jsme prodiskutovali a přijali jako jediné východisko ze situace, ve které se ocitlo mnoho skupin před námi. Věra již měla několik koncertů s jinou doprovodnou kapelou a my jsme samostatně odehráli koncert v Belgii. Já si myslím, že naše rozhodnutí bylo správné a věřím, že se v budoucnu ukáže jako přínosné pro romskou kulturu.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál