Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ve skupině moudrých by měli zasednout i nezávislí experti

Budapešť (jk) – Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) apelovalo na Terryho Davise, generálního tajemníka Rady Evropy, aby zajistil průhlednost a nestrannost budoucích reforem Evropského soudu pro lidská práva (ECHR). Učinilo tak prostřednictvím dopisu ze dne 1. září.

ERRC žádá, aby tzv. „skupina moudrých“ zahrnovala i nezávislé experty z řad představitelů nevládních organizací včetně právníků kvalifikovaných v oblasti mezinárodního práva. Ti by se měli podílet na vytváření dlouhodobé komplexní strategie s cílem zajistit efektivnost ECHR. ERRC rovněž požaduje transparentnost při sestavování této skupiny; připojilo se tak k doporučením Amnesty International, Centra AIRE (Poradenství pro práva jednotlivce v Evropě) a Evropského centra pro hájení lidských práv (European Human Rights Advocacy Centre). Podle nich by měl být hlas občanské společnosti vyslyšen ve všech debatách a navrhovaných opatřeních, jejichž účelem je zlepšit dlouhodobou účinnost ECHR a implementaci Evropské ústavy ve všech 46 členských státech Rady Evropy.
ERRC vyzývá další nevládní organizace i jednotlivce, aby stejný dopis zasílali Radě Evropy. Celé znění je k dispozici na
www.errc.org.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál