Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Setkání ve Štrasburku

K pracovnímu jednání ve Štrasburku se sejde prozatímní výbor Evropského fóra Romů a Travelerů (ERTF) v průběhu měsíce září. Informoval o tom předseda výboru Rudko Kawczynski, který nedávno ukončil pracovní návštěvu v Polsku. Tam se setkal s představiteli romských organizací a informoval je o průběhu příprav volby delegátů do pléna ERTF.

Podobná návštěva Rudka Kawczynského by se měla uskutečnit na pozvání Grémia romských regionálních představitelů v České republice. „Je velice důležité, aby se toto setkání uskutečnilo co nejdříve, protože podle informací ze Štrasburku se první zasedání pléna ERTF očekává ještě v tomto roce,“ řekl Ladislav Bílý, výkonný tajemník Grémia. Zářijové jednání výboru ve Štrasburku bude věnováno organizačním záležitostem a samotné přípravě plenárního zasedání ERTF. „V současné době je situace taková, že sekretariát ERTF ve Štrasburku eviduje pouze asi deset přihlášených organizací z České republiky, což je samozřejmě velice málo vzhledem k tomu, že je u nás registrováno okolo 300 romských organizací. Podle mého názoru je nezbytné začít organizovat přípravu volby delegátů alespoň s těmi organizacemi, které již podaly přihlášku do Štrasburku.“
Je pravda, že mezi romskými organizacemi je určitý zmatek, protože souběžně se zahájením Dekády romské integrace Světové banky a amerického Institutu pro otevřenou společnost (OSI), byla oficiálně zahájena činnost ERTF. Z této situace vyplývá požadavek, aby se romským organizacím dostalo potřebných informací, které by jim ujasnily, jak mají postupovat a čím se vlastně mají zabývat. Pokud jde o Dekádu, konkrétnější informace je možné získat na Úřadu vlády ČR a u organizace Athinganoi. Podrobnosti týkající se ERTF poskytne Ladislav Bílý v Karlových Varech. Zasedání ve Štrasburku má přinést ujasnění účasti zahraničních pozorovatelů, kteří by měli být přítomni při volbě delegátů pléna ERTF v některých zemích. S tím je však spojena celá řada praktických, organizačních a především finančních otázek.
V současné době pracuje na přípravě plenárního zasedání tříčlenný sekretariát a pětičlenný organizační výbor. Do této práce by se měli zapojit další členové prozatímního výboru, a postupně také partnerské organizace v jednotlivých zemích. Ve Švédsku by to měla být mezinárodní organizace romských žen IRWIN, ve Francii křesťanské sdružení GATIF, v Rumunsku sdružení PARTIDA a další organizace, které by měly poskytnout svoji veškerou kapacitu k tomu, aby se plenární zasedání ERTF uskutečnilo ještě letos.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál