Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Za Milenou Hübschmannovou

Pretorie – Zakladatelka české romistiky Milena Hübschmannová zahynula v Jihoafrické republice při těžké dopravní nehodě, která se stala ve čtvrtek 8. září přímo před policejní stanicí v Kameeldrifu, severně od Pretorie. Došlo k čelní srážce dvou osobních aut na nebezpečné dálnici Moloto road.

Milena Hubschmannová se narodila 10. června 1933 v Praze. Po maturitě na anglickém gymnáziu Howarda Fasta studovala hindštinu, urdštinu a bengálštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1956. Od roku 1953 se zajímala o romštinu, kterou se naučila v romských rodinách. Věnovala se sbírání romského folkloru. V letech 1956 až 1967 pracovala v Českém rozhlase a poté v Československé akademii věd, odkud musela odejít kvůli nesouhlasu s asimilační politikou vůči Romům. Byla blízkou spolupracovnicí Svazu Cikánů-Romů v době Pražského jara a podílela se na jeho emancipačních snahách ve prospěch Romů (1968–1973). Od roku 1982 učila na Jazykové škole v Praze.
Po revoluci 1989 založila na Karlově univerzitě obor romistiky a tím dala ideový základ k programu integrace Romů na zcela jiných základech než tomu bylo až dosud.
Napsala mnoho knih, podílela se zásadním způsobem na vzniku a vydání česko-romského slovníku, zasloužila se o výchovu a vzdělávání romistů, budoucích učitelů romského jazyka na školách, byla šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben.
V roce 2002 byla Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc. oceněna prezidentem republiky Medailí za zásluhy III. stupně.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál