Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prohlášení k policejnímu zásahu na festivalu CzechTek

Nevydržíme všechno

Redakce RH obdržela text prohlášení k policejnímu zásahu na nedávném tanečním festivalu na Tachovsku. Přetiskujeme jej v plném znění.
Policejní zásah proti tanečnímu festivalu CzechTek v minulých dnech považujeme vedle útoku na nezávislost České televize o Vánocích 2000 za nejrozsáhlejší zneužití politické moci v polistopadové historii. Brutální, předem připravený, preventivní útok státu proti pokojné taneční párty je ohrožením základních svobod, generacemi vybojovaných a potvrzených listopadovou revolucí. Technoparty jsou dnes projevem subkultury, která představuje nenásilnou formu alternativního pohledu na naši společnost. Její výjimečnost spočívá mj. ve spontaneitě a v soběstačnosti. Nepotřebuje sponzory, záštity ani mediální partnery.

Úkolem státu dnes není zákony vykládat, ale dohlížet na jejich plnění. Moudrý stát tak s občany nebojuje, ale pomáhá jim. Policií vyprovokované násilné rozehnání občanů, kteří na technoparty přijeli výhradně za zábavou, po předchozích zkušenostech v mnohém ustoupili a svou akci zorganizovali zcela v souladu s platnými zákony České republiky, je tak protiústavní. Policie ČR samotným zásahem, ministr vnitra František Bublan jeho nařízením a předseda vlády Jiří Paroubek jeho schválením překročili své pravomoci. V případě policie nejde o náhodné selhání jednoho policisty. Potlačení této svobodné akce bylo pečlivě promyšleno, připravováno a exemplárně provedeno. Přestože policie disponuje oprávněním k užití takové síly v případě všeobecného ohrožení, skutková podstata tohoto činu zde nebyla naplněna. Nemíra, pýcha odznaku moci a především násilnost zásahu ze strany policie vedla v závěru k pošlapání lidské důstojnosti. Ta je pro nás daleko důležitější než mnoho polí a přístupových cest k nim. Ostatně vždy platí, že lépe, aby utekl jeden vrah, než aby byl zabit jediný nevinný. Ministr vnitra nese za zásah přímou odpovědnost. Vzhledem k tomu, že v jeho průběhu veřejnosti opakovaně lhal, ve snaze jej legitimizovat – a to jak v informování o tom, kdo zablokoval dálnici D5, tak v odvoláních se na obsah smlouvy o pronájmu pozemku, tak v jejím domnělém zrušení ze strany majitele – nelze inspekci ministerstva vnitra pod jeho vedením považovat za způsobilou k vyšetřování oprávněnosti postupu policie. Předseda vlády přímo vyzval policisty k nesmlouvavému výkonu nařízení včetně nasazení vodních děl, slzného plynu a výhružky na místě přítomného obrněného transportéru. Svým jednáním se postavil proti občanům své země a ztratil mandát je reprezentovat.

POŽADUJEME
ustavení parlamentní vyšetřovací komise, která zaručí nezávislé prozkoumání útoku policie na občany ČR na technoparty Czech Tek 2005, a navrhne příslušné právní úpravy další útoky tohoto typu výslovně znemožňující. Bude mít přístup k veškerým vnitřním policejním informacím týkajícím se přípravy a průběhu zásahu.

VYZÝVÁME
ministerstvo vnitra k neprodlenému najití vhodného prostoru pro příští technoparty, které se budou v ČR konat, např. bývalý vojenský prostor Ralsko.
Jaromír Štětina,
senátor za Stranu zelených
Daniela Matějková,
posluchačka FAMU, autorka
dokumentu CzechTek 2005
Stanislav Penc,
ochránce lidských práv
Václav Šroub,
nájemce pozemku u Mlýnce,
CzechTek 2005
Jiří Kopal,
Liga lidských práv
Konstantin Plesky,
jednatel Italinvest, s. r. o.,
majitel pozemku CzechTek 2005
David Čermák,
organizátor protestních akcí
v Praze, www.policejnistat.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál