Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Vážená redakce,

nedávno jsem vám psal a opět si vám dovoluji napsat. Dovolte mi, abych vám touto cestou mohl sdělit něco z běžné praxe čtení Vašeho (našeho) čtrnáctideníku Romano hangos. Nedávno jsem se setkal nad čtením tohoto listu se starším i mladším Romem. Nadšeně jsme pročítali všechny informace od titulní stránky až po poslední stranu. Pochválili jsme shodně obsah, avšak oba mí kolegové (mladší i starší), měli fakticky dosti zásadní výhrady k srozumitelnosti.

Je fakt pro většinu Romů problém číst slova jako ofenzíva, integrace, globální a podobné. Oba se mě ptali, jaký význam mají tato slova. Věřte mi, že jsem jim rád vysvětlil všechny pojmy, ale zároveň jsem si uvědomil, že spousta Romů je na tom úplně stejně a co víc, ne vždy je někdo po ruce, kdo je umí přeložit, aby to bylo normální mluvou a srozumitelné pro většinu našich lidí. Vážená redakce, s ohledem na tuto zkušenost si vás dovoluji neskromně požádat, zda byste mohli opatřit své články vysvětlivkami k cizím slovům, popřípadě zda byste mohli tisknout pravidelně encyklopedii cizích slov s překladem k daným článkům.
Posloužíte našim lidem, potřebujeme to a dá se říct, že se tímto naši lidé budou učit. Moc vám děkujeme a věříme vám.

Štefan Bílý
RDUS, Karlovy Vary

Jmenuji se Josef Bikár a narodil jsem se v krásném městě jménem Jablonec nad Nisou.
Nikdy jsem ani náhodou neuvažoval o tom, že bych vstoupil do politiky.
Politickou situaci však v tisku i ostatních médiích sleduji pozorně. Nelíbí se mi politika majoritní společnosti! Nelíbí se mi, protože jako Rom pociťuji spoustu útlaku, rasovou diskriminaci i chudobu. Vidím kolem sebe Romy, kteří musejí se svými rodinami strádat, protože nemají šanci dostat stálou práci. Proč strádají? Protože sociální podpora v nezaměstnanosti rovná se chudoba!
Proč má současná vládnoucí strana ve svém názvu SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE, když sociálně slabým stále ubírá a chystá se na další velké škrty v sociální sféře? Vím, že těmito škrty se zvýší počet chudáků v této zemi. Naše romská menšina se propadne do ještě větší chudoby a beznaděje. Spolu s námi postihne stejný osud i ty Neromy, kteří také žijí jako sociálně slabí. Chystá se snad ještě navíc majoritní společnost vytvářet obrovská romská ghetta? Možné to je, protože malá ghetta jsou již praxí!
Proto jsem se rozhodl vstoupit do Romské demokratické strany sociální (RDSS). Její prohlášení se plně shoduje s mým myšlením a pocity, které mám. Bylo by dobré a moc prospěšné, kdyby do této strany vstoupil z každé rodiny alespoň jeden Rom či Romka. A to z celé ČR. Tato strana by se stala vůbec tou největší institucí a hybnou silou v dějinách Romů. Je důležité, aby Romové mohli být součástí všech institucí a resortů, aby byli i v Poslanecké sněmovně a Senátu. Romové by měli pochopit, že máme šanci vytvářet spolu s majoritou zákony v tomto státě, a že pouze tímto způsobem lze odvrátit sociální katastrofu, která se především na nás Romy chystá a připravuje.

Josef Bikár
místopředseda místní organizace RDSS
Jablonec nad Nisou

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál