Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pár slov k situaci v Novém Boru

V posledních dnech rozdmýchal pan Miroslav Tancoš z Nového Boru, který je mimo jiné předsedou Romské sociálně demokratické strany (RDSS), která byla zaregistrována ministerstvem vnitra dne 22. 3. 2005 v Novém Boru, sérii provokativních akcí proti rodině Gorolových, které vyústily v otevřené provokace ze strany rodiny Tancošových, trvající několik dní.

Píše se to v dopise z 25. července adresovaném redakci Romano hangos. Je podepsán „Novoborští Romové, politické strany a občanská sdružení“. Jmenovitě pak: za Parlament Romů ČR pro Liberecký kraj Štefan Gorol; ROI Nový Bor Pavel Turko; za Parlament Romů ČR pro okres Česká Lípa Josef Tancoš; za Česko-romské občanské sdružení Dušan Gorol. Za novoborské Romy: rodiny Husákova, Mazancova, Gorolova, Tancošovy, Horváthova, Turkova, Sinova, Balážova a Balogova. Text zveřejňujeme v plném znění.
Během těchto řízených provokací vedených panem Miroslavem Tancošem pod heslem Divide et imperia (Rozděl a panuj) bylo rodině Gorolových vyhrožováno fyzickou likvidací jejich rodiny a v rámci takto rozpoutaného psychického nátlaku ze strany rodiny Tancošových, kterého se zúčastnilo z této strany cca 50 osob, proběhl v rámci zastrašení i útok fyzický, při kterém byly na rodinu Gorolových házeny kameny a mačety, pan Miroslav Tancoš hodil vidle po Petrovi Tancošovi, které se mu zabodly do zad a Robert Tancoš s Janem Tancošem v rámci této zastrašovací kampaně mířili pistolí a pan Robert Tancoš doslovně za přítomnosti pana Miroslava Bořila, příslušníka policie z Nového Boru uvedl: „Dnes vyletíte do vzduchu, my máme zbraně u sebe a všechny vás postřílíme.“ Této akce se zúčastnili též Martin a Alexandr Holubovi z Varnsdorfu, osoby s Tancošovými sešvagřené.
Co stojí v pozadí těchto akcí? Je to především nezměrná touha pana Miroslava Tancoše po osobní neomezené moci spojená se závistí a záští vůči těm, kteří se snaží poctivým způsobem a bez postranních úmyslů pracovat pro romské etnikum – rodině Gorolových.
Tento motiv je zcela zřejmý, neboť před nedávnem, když měl pan Štefan Gorol pracovat jako romský koordinátor při městském uřadu v Novém Boru, pan Miroslav Tancoš lobboval proti tomu, aby se pan Štefan Gorol stal tímto koordinátorem, což potvrdil svými slovy i pan starosta Nového Boru a stejným způsobem se snažil vystoupit proti kandidatuře pana Dušana Gorola na stejný post. Panu Dušanovi Gorolovi bylo v souvislosti s touto funkci též několikrát nemístně vyhrožováno, což jej vedlo k tomu, že na funkci rezignoval.
Shora popsané provokace jsou velice nebezpečné tím, že pan Miroslav Tancoš podněcuje k občanskému neklidu lidi, kteří nemají skrupulí, jsou násilných povah a již byly za násilné trestné činy odsouzeny.
Je s podivem, že člověk jako Miroslav Tancoš, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za závažnou trestnou činnost, člověk, který se na cestě k moci zabývá intrikami a záměrným rozdmýcháváním konfliktů, může stát v čele strany, která má ve svém přívlastku sociálně demokratická a že tato strana byla ministerstvem vnitra řádně zaregistrována.

V zájmu objektivnosti uveřejňuje redakce Romano hangos ke sporům mezi Romy v Novém Boru i stanovisko druhé strany. Nadále však nebude k této věci zveřejňovat další informace. Není účelem RH hledat viníka, nýbrž pouze informovat. Pod níže uvedeným dopisem jsou podepsáni: Josef Bikár, Veronika Miková, Miroslav Pešta, Aladár Ferenc, Ivana Aguilerová, Jiří Netušil.

Proč v Novém Boru všechno odnesou Tancošovi

Je zřejmé, že tento dopis je zcela neobjektivní a je jasné, že někdo vyvíjí obrovské úsilí, aby co nejvíce zdiskreditoval Romskou demokratickou sociální stranu. (…)
Již zde je opět zcela zřejmé, že někomu vadí, že v tomto státě vznikla romská strana, která má perspektivu a skutečně velké ambice na to, aby vstoupila na politickou scénu, aby vstoupila do Parlamentu České republiky a mohla vytvářet spolu s majoritou zákony této země.
Vše, co se píše v tisku a na webových stránkách proti panu Tancošovi je účelové, někým vedené. Z celého dokumentu o situaci v Novém Boru je viditelná zaujatost proti panu Tancošovi, a naopak je evidentní, že rodině Gorolových je nadržováno a z rodiny Gorolových (která je početnější než Tancošových) někdo dělá úplné andílky, kteří se musejí schovávat po hotelích před rodinou Tancošových. My doufáme, že policie již provedla šetření, že v inkriminované dny, kdy se údajně Gorolovi schovávali po hotelích před rodinou Tancošových, policie v těchto hotelích provedla kontrolu návštěvních knih, a tak zajistila skutečné důkazy. Pokud by toto tvrzení rodiny Gorolových nebylo pravdivé, pak by bylo zcela jasné, že i v jiných tvrzeních sprostě lžou.
Dále nesouhlasíme s odstavcem, kde se píše cituji: ,, Během těchto řízených provokací vedených panem Miroslavem Tancošem pod heslem Divide et impera (Rozděl a panuj) ... Domníváme se, že pan Miroslav Tancoš musí být tímto latinským úslovím směřovaným na jeho osobu uražen, protože my máme ověřeno, že toto není jeho idea ani jeho cíl. Naopak by v tomto odstavci mělo být napsáno ne latinsky, ale česky Pomáhej a daruj.
Pan Tancoš je osobnost a člověk, který pomáhá chudým, je to člověk, který nakrmí cizí lidi, bezdomovce a tuláky. Je sice předsedou politické strany RDSS, ale nikdo z těchto členů, které jsme osobně oslovili, nemají pocit, že pan Tancoš by byl někým, kdo by chtěl panovat a rozdělovat, ale právě naopak. Pan Tancoš je člověk, který se snaží lidi sjednotit pro dobrou věc a pomáhat všem, kteří to potřebují.
V dopise se dále píše: ,, …pan Miroslav Tancoš hodil vidle po Petrovi Tancošovi, které se mu zabodly do zad."
I zde v tomto případě s určitostí víme, že pokud by vidle, které měl hodit pan Tancoš po uvedené osobě, měly zapříčinit takové zranění, takovýto člověk se zabodnutými vidlemi v zádech by musel okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a určitě by se jednalo o zranění, kdy by musela být tato osoba okamžitě hospitalizovaná. Proč si nejdříve ten, kdo tento článek psal, neověřil v nemocnici, zdali tento údajný pacient byl skutečně v nemocnici s takovým zranění po bodnutí vidlemi ošetřen. Je zde znovu zcela evidentně jasný útok proti panu Tancošovi, protože pan Tancoš nikomu vidle do zad nezabodl, nikdo s tímto zraněním nebyl ošetřen ani hospitalizován. A navíc údajná oběť tohoto incidentu nadále zcela zdráva chodí po Novém Boru. Ve výše uvedeném dokumentu se dále píše, že rodina Gorolových se neustále musí schovávat po hotelích před údajným napadáním rodinou Tancošových. Pravda je ale taková, že naopak rodina Tancošových opakovaně po nocích odváží své ženy, děti, ale i ostatní příslušníky svých rodin schovávat do bezpečí ke svým příbuzným a známým před neustálými fyzickými útoky a výhrůžkami dalšího násilí, např. znásilněním žen rodiny Tancošových. Děti této rodiny odvážené do bezpečí přijíždějí do míst úkrytu psychicky vystresovány, pomočeny strachy a s pláčem, který se jen těžko utiší.
Závěrem je nutné konstatovat, že vše, co se píše o rodině Tancošových, jsou samá negativa, což by mělo každého, kdo tyto články čte, přesvědčit o tom, že pisatel se zaměřil především proti rodině Tancošových za účelem poškodit pověst Miroslava Tancoše, předsedy RDSS ČR.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál