Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Apsora dětem

Benefiční koncert velkého pěveckého sboru Apsora, který založila Ida Kelarová, se konal 19. června v žižkovském kostele sv. Prokopa v Praze. Sbor doprovázela kapela Romano Rat. Výtěžek vstupného (zhruba 60 000 Kč) poslouží k úhradě letního dětského tábora na hradě Svojanově, který každoročně organizuje Ida Kelarová pro děti z dětských domovů. Letos se tábora zúčastní 38 dětí.

Kostel se začal naplňovat již od půl sedmé večer a v sedm hodin byl již do posledního místečka plný. Mnoho lidí muselo stát. Zjevně jim to ale nevadilo. To, co slyšeli v průběhu slavnostního večera, vynahradilo veškeré nepohodlí.
Slavnostní koncert začal zcela netradičně. Před oltář předstoupilo na 120 zpěváků a zpěvaček, všichni v bílém. Po nich Romano Rat. Nejprve s krátkou úvodní řečí vystoupil farář tohoto kostela. Popřál všem příjemný zážitek a požádal, aby se posluchači nechovali příliš hlučně, což byla celkem zbytečná poznámka. Lidé jsou zvyklí ctít tento posvěcený prostor.
Ukázalo se, že Ida je výborná dramaturgyně. Představte si takovou situaci: vpředu stojí pěvecký sbor Apsora, před ním doprovodná kapela, místní farář dokončil proslov. Všichni sledují dění a očekávají, kdy přijde Ida. Nic se ale neděje. V lidech to začíná pomalu vřít. Co se děje? Kde je vedoucí souboru? Kdy to začne? V tom okamžiku se od hlavního vchodu za zády publika ozvou tiché tóny harmoniky a do nich Ida velmi citlivě zpívá romské halgato. Posléze se její hlas rozléhá celým kostelem a zaplňuje všechna zákoutí. Za zvuku harmoniky a zpěvu přichází s hamonikářem středem chrámu ke zpěvákům. Lidé nadšeně tleskají. Již tento efektní úvod naznačuje, že je čeká nevšední umělecký zážitek. A opravdu. To, co následuje, přesahuje všechno, co kdy stěny tohoto kostela slyšely. Je to smršť romských písní a vůbec nevadí, že je zpívají Neromové. Naopak. Má to být dar romským spoluobčanům, jichž je v publiku dost na to, aby ocenili snahu zpěváků. Hudba lidi spojuje a koncert je jedním z dalších mostů, který je dokáže sblížit. A právě toto vytváření mostů mezi lidmi je cílem snažení Idy Kelarové. Dalším mostem ke sblížení, který Ida chystá postavit, je mezinárodní festival Gypsy Celebration ve dnech 29. až 31. července na hradě Svojanově. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poslechnout si skvělou romskou hudbu a potěšit se s blízkými, s přáteli, popřípadě navázat nové přátelské vztahy.

Text a foto:
Daniela Cincibusová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál