Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Problémy hotelového domu očima starosty

Myslím, že rozhovor se starostou města v době, kdy sdělovací prostředky denně kritizují postup v kauze hotelový dům bez ohledu na skutečnosti a aktivity radnice, je nanejvýš nutný. Starostovy výroky v tisku jsou mnohdy vytrženy z kontextu a použity účelově.

Jaký je aktuální stav ve vyklízení hotelového domu?
Oko (městské noviny v Bohumíně, pozn. red.) vyjde za týden od našeho rozhovoru a já chci věřit, že objekt bude prázdný. Jinak jej necháme vyklidit. Ale přesně jak jsme předpokládali, tak se do nás bez znalosti věci pustili někteří novináři, ale také politici a úředníci z Prahy. A medvědí službu zdárnému řešení dělá pan Vishwanathan Kumar. Aktivisté Vzájemného soužití, mezi něž patří i hoteloví hosté, podali proti městu několik žalob, dali mnoho stížností a došlo i na výhrůžky. Ale postup města se nemění a bude velmi rázný. Pracovníci sociálního a majetkového odboru odvedli obrovský kus práce, aby zejména děti nezůstaly na ulici. O mimobohumínské se ale z hlediska ubytování nestaráme.

Co bude po rekonstrukci s nebytovým traktem?
Ubytovací část bude přebudována na asi stovku bytů první kategorie o velikosti do 65 metrů čtverečních. Na tuto rekonstrukci budeme usilovat o dotace. V případě jejich získání pak jsou dány i podmínky obsazení bytů, nájemníci musí mít příjmy do určité hranice, což splňují velmi dobře důchodci, studenti, začínající rodiny a podobně. Možné je tedy i využití pro ubytování vysokoškoláků. O nebytové části není zatím rozhodnuto. Budeme posuzovat několik variant demolicí počínaje, ale je možné využití také této části pro ubytování, například jako dům s pečovatelskou službou apod. Velikost bývalé jídelny může vést i k netradičnímu využití, o kterém zatím nevíme. Ale to pro nás není prioritou, nejprve musíme řešit ubytovací část.

Ve městě začíná být nedostatek ubytovacích hotelových kapacit. Nebude jedno patro vyčleněno pro tyto služby?
Myslím si, že hotel má zcela jiný režim a neuvažujeme o tom. Navíc nám vzniknou ubytovací kapacity v přebudované vodárenské věži.

Kdyby se do Bohumína podařilo přilákat studenty, uvažovalo by město dále o otevření vysoké školy?
Ano, malý je ten, kdo malý má cíl... Ale i od ubytování studentů k tomu, aby na našem území probíhala vysokoškolská výuka, je ještě hodně daleko. Z diskuzí s rektory ostravských vysokých škol však vyplynulo, že to není nemožné. O oboru zatím neuvažujeme, to by vyplynulo ze situace, poptávky a nutného technického vybavení. Výhodou je dobré dopravní spojení a blízkost Ostravy.

Jaký bude harmonogram rekonstrukce počínaje 1. červencem? Co podnikatelské subjekty, budou se muset o náhradní prostory postarat samy?
Předpokládáme, že k 1. 7. bude ubytovací část prázdná, odpojena od médií a vypnuty výtahy. Nebytové prostory jsou ve spodních patrech a hlavně ve druhé části, které se rekonstrukce nedotkne. Výpovědní lhůty jsou tříměsíční a tak budeme moci pružně reagovat na situaci. Další harmonogram bude záviset na zpracování projektové dokumentace, získání dotace, výběrovém řízení a zahájení stavby. Odhadoval bych to na roky 2006 až 2007, a to zejména z důvodu termínů, kdy se rozhoduje o dotacích. Teď budeme připravovat rozpočet na příští rok, myslím, že se občané opět budou mít na co těšit. A tak se budu těšit s nimi, že všechny nástrahy překonáme. Popravdě, budeme také všichni rádi, když dořešíme hotelový dům. Je to totiž začátek dlouhé cesty, kdy chceme velmi podporovat slušné a aktivní lidi a pomáhat těm, kteří to potřebují, ale naopak ztížit podmínky pro darebáky, podvodníky a ty, kteří zneužívají štědrého systému sociálních dávek, parazitují na něm, obtěžují okolí a znepříjemňují život ostatním.

Připravil František KREJZEK
Převzato z bohumínských městských novin Oko, číslo 13

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál