Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pozvání k naději

V Praze proběhlo od 17. 6. do 19. 6. setkání křesťanů z České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a Maďarska, jehož hlavním tématem byla naděje. Naděje, která znamená otevřenou budoucnost nejen pro nás, ale i pro další generace. Program byl velmi pestrý. Konaly se různé přednášky, workshopy, divadelní představení, koncerty, prohlídky kostelů, celodenní prezentace projektů, hudebních a tanečních souborů nebo například romské bohoslužby.

V sobotu 18. června se v rámci setkání konal i pořad „Romové k naději“. Jednalo se o program připravený Romy, zabývající se vírou a náboženstvím v romských komunitách a byl určen všem zájemcům. Panelová diskuse byla připravena v českém i slovenském jazyce a účinkující byli Helena Adamová – pracovnice Oblastní Charity Blansko, t.č. na mateřské dovolené, David Dudáš – kněz pravoslavné církve, Pavel Sivák působící v Kloboukách u Brna, Květa Richterová – členka skupiny Vaštuke zabývajcí se volnočasovými aktivitami pro děti a Klára Pompová, která pracuje v Charitě v Kojetíně.
Během pořadu zaznělo i několik současných romských básní s náboženskou tématikou z básnické sbírky Vlada Oláha „Slunečnice“, pohádka „O potopě světa“ a romské křesťanské písně od skupiny Vaštuke.
Na přípravě programu „Romové k naději“ spolupracovalo i Muzeum romské kultury v Brně společně s Irenou Kašparovou (pracovnice muzea, t.č. na mateřské dovolené, jinak ještě působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně). Program se konal v sakristii kostela Sv. Salvátora, na Křižovnickém náměstí v Praze, což přidalo na kouzlu celé akce. Setkání Romů a jejich různých náboženských vyznání doplnilo mozaiku celého pražského víkendu.

Helena Danielová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál