Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Evropský soud pro lidská práva vynesl rozsudek v případě rumunského pogromu

Podle Evropského soudu pro lidská práva (ECHR) porušilo Rumunsko mnohá ustanovení vyplývající z Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti s pogromem z roku 1993 a jeho bezprostředními dozvuky. Dav rasistů při něm tehdy zabil tři Romy a následně zničil čtrnáct romských domů ve vesnici Hadareni na severozápadu země. Nyní byl 13. července vynesen rozsudek, který odsuzuje rumunskou vládu za to, že se jejím přičiněním nedostalo spravedlnosti obětem, jež byly následně nuceny přežívat za ponižujících okolností.

Soud se usnesl na tom, že došlo k porušení článků 3 – zákaz nelidského a ponižujícího zacházení, 6 (1) – právo na spravedlivý soud, 8 – právo na úctu k osobnímu a rodinnému životu) a 14 – zákaz diskriminace. Při příležitosti vynesení rozsudku prohlásila ředitelka právního oddělení Evropského střediska pro práva Romů Dianne Post: „Tento rozsudek nemůže odčinit zločiny spáchané z rasové nenávisti. Významná je však skutečnost, že verdikt konečně přináší uznání extrémní míry napáchaných křivd, jimž byly rodiny zesnulých obětí podrobeny, a ukládá povinnost rumunské vládě, aby pozůstalým za svou neschopnost zaplatila. Žádáme rumunskou vládu, aby této příležitosti využila a veřejně projevila lítost nad temnou kapitolou dějin Rumunska po roce 1989, během které rasisticky smýšlející organizované davy vyháněly z domovů romské komunity žijící na celém území Rumunska.“
Soud nařídil, aby sedmi z obětí bylo vyplaceno odškodné 238 tisíc eur. Jednotlivé částky vyplacené na odškodném se pohybují od 11 tisíc do 95 tisíc eur. Právní zastupování obětí poskytovalo po celou dobu trvání řízení ERRC. Organizace Liga Pro Europa poskytla během případu významnou pomoc – před domácími soudy právně zastupovala několik obětí.
Osmnáct z pětadvaceti žalujících souhlasilo s tím, že s rumunskou vládou uzavřou přátelskou dohodu. Ta byla předmětem samostatného rozsudku, který ECHR vynesl letos 4. července. Rumunská vláda v něm souhlasila s tím, že v zájmu zlepšení situace podnikne několik dalších opatření.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál