Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Čeká nás boj s chudobou

Vylučování romských komunit je nyní nejzávažnějším problémem a místní úřady se k tomuto zacházení s romskou populací uchylují stále častěji. Začátkem 90. let minulého století představovalo pro Romy rasové násilí nejtragičtější problém. Několik desítek zavražděných Romů je důkazem, jak velkému ohrožení bylo tenkrát třeba čelit. Jen díky obrovskému úsilí nevládních organizací, romských představitelů a aktivistů, díky mimořádné pozornosti, kterou tragickým událostem v České republice věnovali v zahraničí, se podařilo přimět státní orgány a instituce k přijetí opatření potlačujících toto rasové násilí.

Posláním romských organizací je bránit a prosazovat zájmy a potřeby Romů. Hovořili jsme o tom s Václavem Mikem, předsedou občanského sdružení Inforomakontakt. „Základním problémem je nedostatek peněz, který nedovoluje potřebně rozvinout všechny aktivity. Přitom práce organizací, které pracují přímo mezi Romy, je velice významná pro ně samotné i místní samosprávu, protože se uskutečňuje přímo tam, kde problémy vznikají,“ uvedl Miko. Hovořil dále o tom, že existují i další romské organizace: „Nazval bych je profesionální. Umí získávat peníze pro svoji existenci, ale výsledky práce v romských komunitách jsou diskutabilní. Romové o jejich existenci skoro ani neví a jejich představitelé do romských komunit nechodí. Z toho vzniká velice složitá situace. Romské rodiny se dostávají do existenčních problémů, protože jsou vytlačovány na okraj společnosti, ale tyto organizace, které tvrdí, že bojují za jejich práva, se ve skutečnosti o ně vůbec nezajímají.“
Ještě vážnější situace nastává, když jsou představitelé těchto organizací jmenováni do veřejných funkcí nebo se sami postaví do pozice romských reprezentantů. „Proto se domnívám, že romské organizace nyní nejsou schopné potřebně ovlivňovat situaci v romských komunitách,“ podotkl Václav Miko.
Jestliže se situace bude nadále vyvíjet jako doposud, čeká nás takové zhoršení existenčních poměrů v romských komuni- tách, které můžeme vidět v romských osadách na Slovensku. Pak nás čeká boj s chudobou, bídou a hladem.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál