Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romane lava prindžarkutne the naprindžarkutne

(Romaňi čhib, Karlova univerzita, Praha) (VI.)

Andro angomisuno numeros vakerahas pal oda, hoj nane pro svetos ajso manuš, so džanžahas savore lava, save pes rakhen andre leskera dakeri čhib. Kada perel the pro Roma. Te užahas Rom, so džanel savore romane lava, kampžahas les te thovel andre Guinessovo genďi.

Hin lava, save džanel sako dženo. Ča zumaven (skušinen), či the tumen achažon s'oda hin:
daj, dad, phral, phen, čhavo, čhaj, raklo, rakži, kham, kher, paňi, maro,
džanel, džal, chal, gižavel, bašavel, khelel, phenel, rodel, arakhel, kamel, paal
baro, cikno, kalo, parno, lolo, phuro, terno, purano, nevo, lačho, šukar
miro, tiro, amaro, me, tu, (j)ov, (j)oj, amen, tumen, andre, avri, tele, upre, maškar
Ajse lava – the mek but aver – hin „fundamentalno lavengero fondos“ (základní slovní fond). Aže andre amari „slovensko“ (serviko) romaňi čhib (sikhado lav hin: severocentrální varieta romštiny) hin but lava, so na sako džanel: archajizmi, dijalektizmi, profesijonalna termini, the neologizmi.
O archajizmi hin phurikane lava, so mek amare phure dada džanenas, aže adaďives hine imar bisterde: ričh (medveďis), biži (mačka), bero (loďa, šifa), berand (kolikos), rukh (stromos) etc. Aže o phurikane lava na našžile andro savore romane dijalekti! Varekhaj mek dživen. Andro balkanska vakeribena but Roma džanen, so hin „ričh“, „bero“, „biži“, „berand“ the aver. Ta šaj phenas, hoj varesave „archajicka“ lava hin „dijalektizmi“ – bo andro varesave thanutne vakeribena peren maškar o sakoďivesutno romano „laviben“.
Andre amari romaňi čhib perel maškar o dijalektizmi lava sar: phundravel – phuterel – phravel (otevřít); baba – mami (babička), topanki – kamašži – bokanči – pindrale (boty), ginel – genel (počítat; počítat – číst), the but, but aver. Te o Roma sikhžona, hoj egzistinel na ča o lav „phundravel“ – so len sikhaďa lengeri daj – aže the o lav „phuterel“, so le Romen khatar e Homona sikhaďa lengeri daj – šaj ola duj „dijalektizmi“ (phundravel – phuterel) ačhen synonymi. So buter synonymi hin andre čhib, so barvaleder e čhib ačhel.
Aže so mek buter! Ča dikhen: Khatar e Popradňa o lav „te ginel“ perel pro počítat the pro číst. Avrether pre Slovensko hin ole laveskeri foneticko forma „te genel“. Odoj o lav „te genel“ džanžol ča číst. Počítat pes phenel lavenca, so o Roma ile andal o aver čhiba: te počitinel vaj te rachinel. Aže amen šunďam Prahate andre jekh bari romaňi famižija (kaj peske o čhave khatar e Homona ile romňijenge le čhajen khatar e Popradňa), hoj o Roma chudle te „lel andre bui“ so duj dijalektna formi – te ginel the te genel: le laveske „te ginel“ ačhiža ča o džanžipen počítat, u o lav „te genel“ žikerel ča o džanžipen číst.
Kijalav: Andre čechiko čhib šaj arakhas analogija paš o lava jít the jet.
Te amen goďaha las andre etnicko čhib (na ča romaňi, andre chočsavi etnicko čhib!) o archajizmi, dijalektizmi, profesijonalna termini the neologizmi, la čhibakero barvažipen barol, e čhib barvažol. Ča kampel, kaj peske odi barvažarďi čhib te arakhel drom kije so jekhvar buter manuša: andre romaňi literatura, andro romane žila, – u te dela o Del the andre škola.

masovar buter

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál