Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  komentář - Deregulace nájmů je nutná

Výměny bytů kvůli dekretu ztratí smysl

Mezi Romy se jen málo sleduje, jaké zákony v oblasti bytové politiky se připravují. Při tom jde o opatření, která zásadním způsobem změní trh s byty, nakládání s nimi ze strany nájemníků i majitelů a dotknou se velmi citlivě každého z nás. Zatím, bez nároku na přiklonění se k jakémukoliv názoru v té dosti pohnuté diskuzi, chci pouze upozornit, co se připravuje a jaké to může mít důsledky.

Trh s byty neexistuje mimo jiné proto, že když už někdo nějaký byt drží, tak ho nepustí. To přirozeně značně omezuje možnosti nabídky i poptávky.
Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek připravuje zákon, který má zavést pětiletý strop platnosti smlouvy o nájmu namísto doby neurčité. Tím pozbudou účelu výměny mezi dvěma nespřízněnými nájemníky. Tak zvané dědění „dekretů“ na byty (nájemní smlouvy) bude možné v budoucnu pouze mezi příbuznými. V jiných případech se z dekretu stane smlouva s omezením na dobu nejvýše pěti let.
Jaké to může mít následky si povíme příště.
V souvislosti s tímto je nutno ještě zmínit návrh na deregulaci nájmů. Co to je, co to znamená?
Zatím je to tak, že 15 let po revoluci zůstává institut tuhé regulace nájmů jedním z posledních reliktů komunismu. Faktem zůstává, že majitelé bytového fondu, ať už soukromníci nebo obce, nemají po ruce žádný efektivní právní nástroj, kterým by se domohli naplnění základních vlastnických práv, které zaručuje Listina lidských práv (tj. hlavně právo na užitek z vlastnictví), a právo a možnost s ním disponovat.
Tento fakt působí jako brzda ekonomického rozvoje a jako obrovská překážka rozvoje trhu s byty. Ty si mnoho lidí zatím drží pro strýčka příhodu nebo je to i předmětem miliardového nezdaněného černého trhu.
S tím se nedá dělat nic jiného, než to změnit. Zvýší se mobilita pracovních sil, sníží se nezaměstnanost, oživí se stavební výroba apod.
Je to jednoduché na první pohled. Prospěje to i Romům či nikoliv? Přece právě oni jsou skupinou, která bydlí ze všech nejhůře a k solidnímu bytu se romská rodina dostane jen stěží.
Podíváme se příště, jak tohle vše, co se nutně musí stát a stane se, poslouží nebo poškodí právě Romy.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál