Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Organizace žádají premiéra ČR, aby zastavil rasovou segregaci Romů

BudapešŤ, Bohumín – Organizace Evropské středisko pro práva Romů, (ERRC), Centrum pro otázky bytových práv a vystěhování (COHRE), Evropská romská informační kancelář (ERIO), Vzájemné soužití a Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (IHF) zaslaly dne 30. června dopis českému premiérovi Jiřímu Paroubkovi. Žádají v něm, aby zakročil v případě krize, která nastala v Bohumíně.

Zde několika lidem, kteří jsou povětšině Romové, hrozí násilné vystěhování z jejich obydlí. Některým osobám bylo nabídnuto náhradní, avšak rasově segregované ubytování, jiným vůbec žádné. O zmíněné krizi jsme vás informovali již v předešlých číslech Romano hangos.
Přestože česká vláda vyjádřila znepokojení nad rasovou diskriminací a segregací v oblasti bydlení, žádný z kroků, které byly dosud podniknuty, nebyl účinný. Česká republika zatím nepřijala tak zásadní opatření, jako je antidiskriminační zákon, který je v souladu s požadavky Evropské unie. V dopise se hovoří o obecné neschopnosti české vlády přijmout koncepční legislativní opatření, jež by řešila celou řadu velice závažných otázek týkajících se života Romů v oblasti bydlení, tedy problémy, které identifikovala sama česká vláda. Dopis podepsali mimo jiné Claude Cahn, zastupující výkonný ředitel ERRC, Kumar Vishwanathan, ředitel Vzájemného soužití či Ivan Ivanov, ředitel Evropského romské informační kanceláře. Celé znění dopisu v anglickém jazyce je k dispozici na webové stránce ERRC (www.errc.org).
Pokud chcete, milí čtenáři, vyjádřit podobný názor, pište na adresu:
Jiří Paroubek
premiér České republiky
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Fax: 257 533 053

Evžen Tošenovský
hejtman Moravskoslezského kraje
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Fax: 595 622 129

Svatopluk Karásek
zmocněnec pro lidská práva
Úřad vlády ČR
Vladislavova 4
110 00 PrahaNové Město
Fax: 224 946 615

Z podkladů ERRC
připravila Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál