Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Máme se na koho obrátit!

Již podruhé realizovalo o. s. Athinganoi v měsících lednu až dubnu prestižní projekt Výcvik pro zvýšení poltické angažovanosti Romů v České republice. Stalo se tak za finanční podpory Open Society Institute New York.

Cílem bylo vyškolit deset Romů tak, aby se mohli aktivně podílet na politickém dění. Projektu se účastnili konkurzem vybraní středoškolsky či vysokoškolsky vzdělaní mladí lidé z celé republiky. Program se skládal z osmi víkendových seminářů a obsahoval přednášky na téma státního rozpočetu, sociální a bytové politiky, zahraniční politiky, Evropské unie, podnikání v ČR, problematiky školství atd. K připraveným tématům diskutovali účastníci s předními politiky – s Petrou Buzkovou, Janem Rumlem, Vladimírem Mlynářem, Ivanem Havlíčkem, Janem Kaslem aj.
V programu byla rovněž návštěva prostor Kanceláře prezidenta republiky a stáž u vybraných politiků. Diskuzí se současnými romskými aktivisty o postavení Romů a romské politice se zúčastnili Ivan Veselý, Emil Ščuka a Ondřej Giňa. V rámci dvoudenního mediálního výcviku frekventanti vystoupili ve fiktivním kontroverzním televizním pořadu vedeném zkušeným moderátorem Ondřejem Giňou, kdy obhajovali svá stanoviska.
Letošní projekt absolvovali: Cyril Koky, Dis. Milan Kováč, Bc. Martin Cichý, Milan Horvát, Martina Horvathová, Miluše Olahová, Gabriela Hrabaňová, Štefan Holub, Vladimír Červeňák a Robert Bledý. Věřme, že tento projekt alespoň částečně napomůže tomu, aby o nás Romech konečně rozhodovali sami Romové a neplatilo stále časté O nás, ale bez nás!
David Švarc, koordinátor programu, o. s. Athinganoi

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál