Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  SuperStar byla zatím nejlepší protirasistickou kampaní

Na SuperStar se nedívám, ale přece jen ji okrajově sleduji a vím, co se o ní píše. Zaznamenal jsem tedy, že vítězem se stal Vlastík Horváth – Rom.

Hodný chlapec, evidentně Rom dle svého vzezření, vypadá tak i celá jeho rodina, otec, matka, bratři. Romsky nemluví, což je handicap všech romských rodin, které jsou tzv. za vodou. Škoda. Ale k Romům se hlásí. Kdyby mluvil nebo aspoň rozuměl romsky, je to všechno úplně fantastické. Ale všechno taky nemůžeme chtít.
Ještě by bylo zajímavé zjistit, v jaké že to kapele ten Vlastík hraje. Užívají také romštinu ve svých písních? Hrají tam i jiní Romové? To se jistě dozvíme.
Co můžeme z toho výsledku a vůbec průběhu soutěže usuzovat?
Když uvážíme, že hlasy, které dostával, jsou hlasy povětšině mládeže, pak by se chtělo říci, že mladí lidé nejsou postiženi tím, čím dospělejší populace, totiž předsudky a neoprávněnou generalizací, že všichni Romové jsou stejní, tedy špatní. To je dobrý signál do budoucna. Až tito mladí budou určovat tón ve společnosti, bude to v republice vypadat lépe. Nechci to přeceňovat. V každém případě však Vlastík Horváth zadarmo udělal pro společnost skvělou protirasistickou kampaň.
Nezbývá než zvolat: Ať žije SuperStar!

Karel Oswald

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál