Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nevládní organizace oslavily odvahu být uprchlíkem

Odvaha uprchlíků vyrovnat se se strachem, odchodem ze země původu i jejich odvaha začít od nuly nový život v cizí zemi: takové bylo téma letošního Světového dne uprchlíků, který je z rozhodnutí Valného shromáždění OSN každoročně připomínán 20. června. Tento den oslavily v ČR také mnohé organizace pracující s uprchlíky.

Už od pondělka objíždělo vybraná města ČR se svými infostánky Centrum pro integraci cizinců. Do středy nabízelo informace o uprchlictví a představilo problematiku integrace lidí s uděleným azylem. Zájemci se dozvěděli také o činnosti Centra pro integraci cizinců a kdo chtěl, mohl se přihlásit do nového pilotního dobrovolnického programu. Centrum hledá dobrovolníky pro přímou pomoc lidem, kteří u nás získali azyl, budovat nový domov, sžívat se a seznamovat s českým prostředím.
Z mnoha akcí upozorníme na oslavu pro děti uprchlíků, která se konala v Praze. Patnáct žáků – žadatelů o azyl a azylantů – bylo při té příležitosti oceněno za mimořádně dobré školní výsledky. Akce proběhla pod záštitou zmocněnce vlády pro lidská práva Svatopluka Karáska v Lichtenštejnském paláci.
V Brně byl připraven benefiční koncert pro uprchlíky, na kterém vystoupily skupiny Jazzykolam (jazz), Feedback (melodický rock) a Dítě (hard-pop). Pořadatelé, hnutí Nesehnutí a Diecézní charita Brno, návštěvníky lákali nejen na hudbu, ale i na ochutnávku z kuchyně uprchlíků žijících v ČR. Částka vybraná na benefičním vstupném pomůže pokrýt náklady na volnočasové aktivity dětí v uprchlických táborech v Zastávce u Brna a ve Zbýšově.
Komisariát OSN pro uprchlíky uděluje při příležitosti Světového dne uprchlíků tzv. Nansenovu cenu, která je každoročně předávána osobě nebo skupině lidí, která se významně zasloužila o pomoc uprchlíkům. Mezi dřívější laureáty ceny patří mimo jiné Eleanor Rooseveltová, španělský král Juan Carlos I. či organizace Lékaři bez hranic, letos Nansenovu cenu získala humanitární pracovnice z Burundi Marguerite Barankitsová.

Jana Sobotková
www.ecn.cz, www.unhcr.ch
(redakční úprava jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál